GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Algılarının ve İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının Sağlık İnanç Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi

Bu çalışma, Sağlık İnanç Modeli kapsamında sağlık çalışanlarının COVID-19 algılarını ve izolasyon önlemlerine uyumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini 10 Mayıs-30 Mayıs 2020 tarihleri ??arasında Türkiye'de bir üniversite hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerden oluşan 1500 sağlık profesyoneli, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 309 sağlık profesyoneli oluşturmuştur. Veri toplamada araştırmacılar tarafından hazırlanan tanımlayıcı özellikler formu, Sağlık İnanç Modeli kapsamında hazırlanan COVID-19 Algı Anketi ve İzolasyon Önlemlerine Uyum ölçeği kullanılmıştır. Algılanan duyarlılık, algılanan şiddet, algılanan faydalar, algılanan sağlık motivasyonu, algılanan öz-yeterlik, eylem ipuçları ve COVID-19 Algı Anketi toplam puan ortalamalarının ortalamanın üzerinde olduğu bulundu. Algılanan engeller ortalama puanı ise ortalamanın altında bulunmuştur. Hemşirelerin algılanan duyarlılık, algılanan ciddiyet ve harekete geçme ipuçları ortalama puanları, hekimlerin puanlarından anlamlı derecede yüksekti. Sağlık çalışanlarının izolasyona uyumları da ortalamanın üzerinde olup, hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyum puan ortalamaları hekimlere göre anlamlı derecede yüksektir. Sağlık İnanç Modeli'ne dayalı olarak artan COVID-19 salgını algısı, sağlık çalışanlarının izolasyona uyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Sağlık çalışanlarının COVID-19 salgınına yönelik algılarını ve izolasyon önlemlerine uyumlarını artıracak belirli stratejilerin geliştirilmesi önerilebilir.Keywords
COVID -19, SARS CoV-2, Sağlık Profesyoneli, Sağlık İnanç Modeli, Hemşirelik

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri