GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


FARKLI BSA DERİŞİMLERİNDE HİDROJEN PEROKSİDAZ ENZİM AKTİVİTESİ

Çapraz bağlı enzimler, serbest enzimlere göre belirli bir sıcaklıkta daha kararlı halde olurlar. Çok sayıda amin grubuna sahip olan sığır serum albumini (BSA), enzim kümeleri arasında güçlü bir bağlanma sağlar, böylece biyoaktif tabakanın aktivitesi ve stabilitesinin artmasına yola açar. Enzim-BSA karışımı, glutaraldehit gibi çapraz bağlayıcı bir madde ile kovalent bağlandıktan sonra daha kararlı hale gelir. Altın elektrot üzerine HRP enzimi, BSA, jelatin ve glutaraldehit’in UV ışık yardımıyla immobilize edilerek hazırlandı. Her elektrot için 7,5 mg, 15 mg, 30mg ve 60 mg derişimlerde farklı BSA miktarları kullanılarak dört farklı elektrot hazırlanmıştır. Hazırlanan dört farklı elektrot ile elektrokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Glutaraldehit enzime göre daha yüksek affinite gösterdiği BSA polimerine bağlanarak, HRP üzerindeki BSA’dan kaynaklanan sıkı kovalent çapraz bağları azaltmış ve enzim aktivitesinin devam etmesi sağlamıştır. Kullanılacak BSA derişiminin elektrokimyada enzimlerin performansında önemli olduğu görülmüştür. Farklı BSA derişimlerinin elektrokimyasal çalışmalarda önemli bir etken olduğu göz ardı edilmemelidir.Keywords
BSA, Hidrojen peroksidaz, ElektrokimyaReferences

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri