GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Hemodiyaliz Hastaları ve Eşleri Arasındaki Çift Uyum ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda bu süreçte ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve psikososyal sorunlar bireyin yaşamının tüm alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Çiftler arası sağlıklı iletişim, eşler arası uyum, kronik hastalıklara uyumu ve dayanıklılığı artırır. Bu ilişkisel tanımlayıcı araştırma Mardin il merkezinde 3 kamu hastanesinin diyaliz servisinde yatan 128 hemodiyaliz hastası ile yapılmıştır. Veriler Hasta Bilgi Formu, Revize Çift Uyum Ölçeği (RDAS), Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PRSA), sayı, yüzde, ortalama bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak toplanmıştır. . Hastaların yaş ortalaması 44.74 ± 9.07 olup, %64.1'i erkek, %27.3'ü ilkokul mezunu, %89.8'i çalışmıyor, %39.1'i 6 yıldan fazla diyalize giriyor, %44.5'i 21 yıldan uzun evlidir. Ortalama PRSA skoru 104.40 ± 22.16 ve RDAS 48.10 ± 14.57 idi. Psikolojik dayanıklılık ile çiftler arasındaki çift uyumu arasında güçlü bir pozitif ilişki bulundu.Keywords
Hemodiyaliz; psikolojij dayanıklılık çift uyumu; hemşirelikReferences

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri