GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEBELERDE KOVİD SALGINI SIRASINDA STRES, UYKU, FİZİKSEL AKTİVİTE VE AĞRI DÜZEYİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA

COVID-19 pandemisi, hamilelikle ilgili stres, uyku, fiziksel aktivite (FA) ve ağrı yoğunluğunda değişikliklere neden olabilir. Çalışma, pandemi sırasında izolasyonu sağlamak için mümkün olduğunca evde kalmaları önerilen hamile kadınların algılanan stres, uyku kalitesi, FA ve ağrı yoğunluğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya Nisan 2020 ve Mayıs 2020 arasında 149 hamile kadın dahil edilmiştir. Demografik veriler kaydedilmiş; Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (IPAQ-kısa) ve Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği (SADÖ) uygulanmıştır. Sosyal izolasyon süresine göre katılımcıların %79,2'si 21 günden fazla sosyal izolasyonda bulunmuştur. Katılımcıların %65.8'inin bildirdiği kaygı düzeyi şiddetlidir. Ortalama ASÖ skoru (±SD) 26.98±8.26, PUKİ skoru 6.14±2.87, IPAQ-kısa skoru 466.1±1421.28 ve SADÖ skoru 4.42±2.65’dir. Katılımcılar trimestere göre sınıflandırılıp karşılaştırıldığında, ASÖ, PUKİ, IPAQ-kısa ve SADÖ skorlarında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır (p>0.05). Hem ASÖ-PUKİ skorları arasında (r=0.291, p£0.001), hem de SADÖ ve PUKİ skorları (r=0.198, p=0.016) arasında korelasyon düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, pandemide gebeler orta düzeyde stres düzeyi, kötü uyku kalitesi, çok düşük FA düzeyi ve orta düzeyde ağrı şiddeti bildirmiştir.Keywords
Kaygı, Koronavirüs, Maternal Stres, Pandemi

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri