GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Bunu Etkileyen Faktörler

Üniversite döneminin içerisinde yer alan gençlik dönemi, çocukluktan çıkan bireye bir karakter kazandırarak onu yetişkinliğe ulaşmasını sağlayan, davranışlarının net olarak oturmadığı bir ara dönemdir. Bu geçiş döneminde gencin toplumla olan iletişimi, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik durumu, eğitim süresince kaldığı yer gençler için çok önemli olup kişiliğinin şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır.Bu araştırma, öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışları ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  Çalışma tanımlayıcı türde bir araştırma olup çalışmanın evrenini Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2013-2014 akademik yılında öğrenim gören öğrenciler (1597) ,örneklemi ise çalışmaya katılım sağlayan 640 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Gençlikte Riskli Davranışlar Araştırması (Youth Risk Behavior Survey)”ında kullanılan soru formu (Sosyo-Demografik (25 adet soru), Riskli sağlık davranışları (59 adet soru), Sağlık hizmeti kullanımı (6 adet soru) kullanıldı).Veriler; frekans dağılımları ve ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.8’i kadın ve % 47.2’si erkektir. Öğrencilerin %41.2’si eğitimleri süresince ailelerinin yanında ikamet ederken, tek başına evde kalan öğrencilerin oranı %10.4’tür. Genel sağlık durumlarını iyi olarak değerlendiren öğrencilerin oranı %44.3’tür. Sonuç: Çalışmamızda sonuç olarak öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda farkındalıklarının arttırılması ve ileriki yaşam dönemlerinde daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için ders müfredatlarına sağlıklı yaşam derslerinin eklenmesi ve bu konuda kurs ve seminerlerin düzenlenmesi önerilebilir.Keywords
Sağlıklı Yaşam Davranışları, Üniversite Gençliği, Riskli Sağlık Davranışları

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri