GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTLERDE ETİK LİDERLİĞİN ALGILANAN STRES VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmada, etik liderliğin algılanan stres ve iş performansı üzerindeki etkisini literatür doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Etik liderlerin etik ilke ve değerlere uygun tutum ve davranışlarda bulunması, çalışan performansı ve algıladığı stres üzerinde etkilidir. Bir başka ifade ile etik liderlik özelliği gösteren yöneticilerin yönettiği örgütlerde çalışanların daha yüksek iş performansı gösterdiği ve daha düşük stres algıları bulunmaktadır. Bu açıdan örgüt verimliliği ve çalışan memnuniyeti yüksektir. Etik liderlerin örgüt verimliliği ve çalışan memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisi sebebiyle hizmet kalitesini ön plana çıkarmak isteyen örgütler, etik lider özelliğine sahip liderler ile çalışmayı istemektedirler. Etik liderler beraber çalıştıkları örgüt üyelerinin istek ve beklentilerini dikkate alarak örgüt üyeleri için etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmada etkili olabilmektedirler. Örgüt verimliliğini arttırabilmek adına evrensel ilkeler çerçevesinde etik kararlar alan ve proaktif davranışlarda bulunan etik liderler çalışanların daha yüksek performans ile çalışmasını mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak yöneticilerin eğitiminde etik liderlik eğitimlerine yer verilmeli ve yöneticiler çeşitli teşvikler kullanılarak etik davranış göstermeleri yönünde motive edilmelidir.Keywords
Etik liderlik, algılanan stres, iş performansı, örgüt yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri