GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kemoterapi Alan Lösemili Çocuklarda Hasta Ailesi ve Bakım Veren Hemşireye Yapılan Eğitimin Oral Mukozitlerin Kontrolüne Etkisi

Bu araştırmada; kemoterapi alan lösemili çocuklarda, hasta ailesi ve bakım veren hemşireye yapılan eğitimin oral mukozitlerin kontrolüne olan etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Yarı deneysel ve analitik nitelikte olan bu araştırma Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da iki Eğitim-Araştırma ve iki Üniversite Hastanesinin Pediatrik Hematoloji-Onkoloji servisinde yürütüldü. Çalışmada örnekleme yöntemi kullanılmayarak bu çalışma evreninin % 95 ini oluşturan anne (34) ve %98 ini oluşturan hemşireler (40) ile yürütüldü. Kemoterapi alan lösemili çocukların annelerinin ve hemşirelerin eğitim öncesi ve eğitim sonrasındaki ağzı değerlendirme, ağız bakımı verme ve ağzı koruyucu beslenme davranışlarına ilişkin uygulamalarının eğitim sonrası daha yüksek olduğu saptandı. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası puan ortalamaları arasındaki farka bakıldığında. Hem anne, hem de hemşire grubunun üç alt alan ve toplam puan ortalamalarında anlamlı düzeyde fark olduğu, eğitim sonrasında da puanlarda artma olduğu görülmüştür. Kemoterapi semptom yönetiminde bakım veren anne ve hemşirelere yapılan/yapılacak eğitimlerin, oral mukozit kontrolüne katkı sağladığı/sağlayacağı görülmektedir.Keywords
Anne, Eğitim, Hemşire, Kemoterapi, Oral Mukozit Yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri