GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ŞİZOFRENİ HASTALARININ İLAÇ UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Şizofreni hastalarında tedaviye uyum ile ilgili faktörler bu hastaların tedavisinde her zaman kilit rol oynamıştır. Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında tedaviye uyumu ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Tanımlayıcı bir fenomenolojik bir çalışma olarak tasarlanan bu çalışma, Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında 15 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanlar amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Veri toplama yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Veri toplamak için kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 44.9 ± 7.2’dir, %80'i erkek ve %53.3'ü ortaokul mezunudur. Verilen kodlanma sonucunda 4 tema belirlenmiştir. Şizofreni hastalarının toplum ruh sağlığı merkezlerine devam etmelerinin uyumlarına olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Hemşirelerinin tedaviye uyumu etkileyen faktörleri belirlemesi ve tedavi uyumu artırmaya yönelik müdahaleleri önemlidir.Keywords
Şizofreni, ilaç uyumu, toplum ruh sağlığı merkeziReferences

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri