GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Lumbal cerrahi planlanan hastalarda ağrı şiddeti ve cerrahiyle ilişkili kaygı düzeyi

Bel ağrısı nedeniyle lumbal cerrahi planlanan hastalarda ağrı şiddeti ve cerrahiye bağlı kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemekti. Çalışmaya çeşitli nedenlerle lumbal cerrahi planlanan 57 hasta (30 kadın, 27 erkek) dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik bilgileri kaydedildi. Cerrahiyle ilgili bilgilendirme yapılma durumları, cerrahiye ilişkin kaygı nedenleri sorgulandı. İstirahat, aktivite ve gece ağrısı şiddeti Görsel Analog Skala ve cerrahiyle ilişkili kaygı düzeyleri Spielberg Durumluk Kaygı Ölçeği ile preoperatif, postoperatif ve taburculuk döneminde değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 55,00±9,37 yıldı. Cerrahi öncesi dönemde istirahat, aktivite ve gece ağrısı şiddetiyle kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü korelasyon tespit edildi (p<0,05). Cerrahiye yönelik bilgilendirme yapılan hastaların kaygı düzeyleri daha düşüktü (p<0,05). Postoperatif ve taburculuk öncesi değerlendirmelerde ağrı şiddeti ve kaygı düzeylerinde cerrahi öncesine göre anlamlı düzeyde azalma olduğu görüldü (p<0,05). Preoperatif dönemde hasta değerlendirilirken cerrahiyle ilişkili kaygı düzeyinin değerlendirilmesinin ve cerrahi uygulama ile ilgili bilgilendirme yapılmasının kaygı düzeyini düşürerek postoperatif klinik durumu olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.Keywords
Lumbal Cerrahi, Kaygı, Ağrı Şiddeti

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri