GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ

Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde sürekli renal replasman tedavisi uygulanan hastalarda gelişen komplikasyonları ve bu komplikasyonları önlemeye yönelik hemşirelik girişimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri ile birlikte komplikasyon gelişme durumu ve gelişen komplikasyona yönelik hemşirelik girişimleri belirlendi. Veriler ortalama, standart sapma ve frekans ile değerlendirildi. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada bir üniversite hastanesinin genel yoğun bakım ünitelerinde 02 Ocak 2019 ile 02 Ocak 2020 tarihleri ??arasında yatan 27 hastaya toplam 48 CRRT uygulanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 62.92+20.13, APACHE II 25.92+5.33'dir. Yoğun bakımda kalış süresi 23.73+23.67 gündür. SRRT uygulanan hastalarda sık görülen ilk üç komplikasyon; %75.0 hipotansiyon, %47.9 damar yolu sorunu, %43.8 sistem pıhtılaşmasıdır. Sık görülen komplikasyonlarla ilgili hemşirelik girişimleri hastaya uygun pozisyon verilmesi, hemofiltrasyon cihazının basınç göstergelerinin kontrol edilmesi, cihaz göstergelerinde arter ve ven basınçları ve ultrafiltrasyon hızının kontrol edilmesi, saatlik sıvı giriş çıkış takibi yapılması, vital bulgular saatlik izlenmesi şeklinde tanımlanmıştır. SRRT uygulanan hastalarda ve yoğun bakım ünitesindeki hemşirelerde temel hemşirelik girişimlerini uyguladığı birçok komplikasyonun geliştiği saptandı. Ancak bu hemşirelik müdahalelerinin düzeylerinin yeterli olmadığı belirlendi.Keywords
SRRT tedavisi; SRRT komplikasyonları, Hemşirelik bakımı, Yoğun bakım

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri