GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİ TİP 2019 KORONAVİRÜS SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK, ALGILANAN STRES VE İŞ DOYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pandemi alanlarında çalışmak ciddi bir iş yükünü beraberinde getirmekte, hemşirelerde fiziksel ve ruhsal zorlanmaya neden olmaktadır. Bu çalışma korona virüs (2019-nCoV) servislerinde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginlik, algılanan stres ve iş doyumunu değerlendirmek amacıyla yapılmış tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Çalışma, İstanbul’da bir vakıf üniversitesi hastaneler kompleksinin 2019-nCoV servislerinde çalışan 131 hemşirenin katılımı ile yapılmıştır. Çalışmada veriler; hemşirelerin sosyo-demografik ve iş koşulları ilgili bazı özelliklerini içeren bir anket formu, işe bağlı gerginlik ölçeği, iş doyumu ölçeği ve algılanan stres ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada hemşirelerin “iş doyumu ölçeği” puan ortalamalarının 66.87±17.50 “İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği” puan ortalamalarının 40.29±5.89, “Algılanan Stres Ölçeği” puan ortalamalarının ise 44.60±8.61 olduğu saptanmıştır. Buna göre, pandemi servislerinde çalışan hemşirelerin hem iş doyumu hem de işe bağlı gerginliği ve algıladığı stresi ortalamanın üzerindedir. Çalışmamızda aynı zamanda; iş doyumu ölçeği, işe bağlı gerginlik ölçekleri arasında negatif yönlü kuvvetli ilişki saptanmış olup, işe bağlı gerginlik arttıkça, iş doyumunun azaldığı görülmüştür (p<0.05). Pandemi servislerinde çalışma süresinin uzunluğu, aylık çalışma saatlerinin fazlalığı; işe bağlı gerginlik, algılanan stres ve iş doyumu üzerinde olumsuz etkisi olan ortak etkenler olarak öne çıkmaktadır. Çalışma sonuçlarımız, pandemiyle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarından olan hemşirelerin psikososyal açıdan zorlandıklarını vurgulamakta ve desteklenmelerinin önemine dikkat çekmektedir.Keywords
Koronavirüs, Hemşire, İşe Bağlı Gerginlik, Algılanan Stres, İş Doyumu

References

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri