GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EMZİREN ANNELERİN KORONAVİRÜSANKSİYETESİ VE EMZİRME ÖZ-YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu süreçte emziren annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeleri önemlidir. Enfeksiyonun gebeler ve fetüse olan etkileri tam olarak bilinmemekte ve emzirme dönemi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmada bebeğini emziren annelerin koronavirüs anksiyetesi ile emzirme öz-yeterliliği arasındaki ilişkiyi değerlendirme amaçlanmıştır. Çalışmada örnekleme yöntemine gidilmemiş olup, Ocak– Mart 2021 tarihler arasında online olarak ulaşılan araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uygun 0-6 aylık bebeği olup emziren 432 anne çalışma kapsamına alındı. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ), Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği (EÖYÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde SPSS 22,0 paket programı kullanıldı. Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 27,18±5,44’tür. Analiz sonuçlarına göre; yaş, eğitim durumu, gelir durumu ve sadece anne sütüyle emzirme ile Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği arasında; eğitim durumu, bebeğin ay aralığı, planlı gebelik ve gebeliğin tedavi sonucu oluşması ile KAÖ arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Yine katılımcıların bebeğini ilk emzirme zamanı, gün içinde emzirme sıklığı, emzirmede sorun yaşama, virüsün süte geçme endişesi, covid geçirme ve bu süreçte emzirme durumu ile Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Emzirmede sorun yaşama, virüse yakalanma korkusu, kovid geçirme ve pandemi sürecinde psikolojik destek ihtiyacı ile Koronavirüs Anksiyete Ölçeği arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği ile Koronavirüs Anksiyete Ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu elde edilen çalışmada (r:-0.134, p=0.005) annelerin ilk 6 ay bebeklerini emzirmeleri istendik düzeyde olmadığı ve covid-19 geçiren annelerin hastalığın anne sütü ile geçme konusunda belirsizlikler yaşadığı belirlendi.Keywords
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Emzirme, COVİD-19, Öz-yeterlilik.References

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri