GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ: ERKEKLERİN AŞK YAŞAMI DOYUMLARININ CİNSEL KOMPÜLSİYONLARI İLE İLİŞKİSİ

Giriş: Bu çalışma, erkeklerinin aşk yaşamı doyumlarının cinsel kompülsiyonlarıyla ilişkisi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Method: Betimleyici ve kesitsel tipteki araştırma 272 birey ile yürütülmüştür. Veriler Sosyodemografik Veri Formu, Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeği ve Cinsel Kompülsiyon Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler değerlendirilmesinde ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, korelasyon ve regresyon testleri kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul izni ve katılımcıların online onamları alınmıştır. Bulgular: Erkeklerin Aşk Yaşamı Doyumu toplam puan ortalamaları 19.17±8.41; Cinsel Kompülsiyon Ölçeği toplam puan ortalamaları 19.31±7.85 olarak saptanmıştır. Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeği ile Cinsel Kompülsiyon Ölçeği arasında negatif yönde ve zayıf şiddette korelasyon belirlenmiştir. Regresyon analizine göre mevcut birliktelik durumu hem aşk yaşamı doyumunda hem de cinsel kompülsiyonda en önemli bağımsız değişken olduğu bulunmuştur. Sonuç: Erkeklerin aşk yaşam doyumları arttıkça cinsel kompülsiyon düzeylerinde azalma olduğu saptanmıştır.Keywords
Erkek cinsiyeti, aşk yaşamı doyumu, cinsel kompülsiyonReferences

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri