GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ADÖLESANLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI KİŞİLERARASI İLİŞKİYİ ETKİLİYOR MU?

Bu araştırma adolesanlarda dijital oyun bağlılığı ve kişilerarası ilişkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel tipte tasarlanan bu araştırmanın örneklemini üç devlet okulunda eğitim gören 14-17 yaş arası toplam 228 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Nisan-Mayıs 2021tarihleri arasında online ortamda toplanmıştır. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği’nin Onay Bağımlılık Alt Boyutu ve Duygu Farkındalığı Alt Boyutu kullanılarak elde edilmiştir. Adölesanların kişilerarası ilişki ölçeğinin duygu farkındalığı alt boyutu ile dijital oyun bağımlılığı ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur (r=0.196, p=0.003). Adölesanların dijital oyun bağımlılığı arttıkça duygu farkındalığının arttığı ve internette geçirdikleri süre arttıkça dijital oyun bağımlılığının arttığı belirlenmiştir. Adölesanlar dijital oyun bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmeli, sosyal ortamlara yönlendirilmeli ve bu ortamlarda kurduğu ilişkileri desteklenmelidir.Keywords
Adölesan, Dijital oyun, Kişilerarası ilişkiReferences

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri