GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


2016-2018 YILLARI ARASINDA TRAFİK KAZASI GEÇİREREK ACİL SERVİSE BAŞVURAN 18 YAŞ ALTI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

18 yaş altı bireylerin yaşadıkları trafik kazalarının tanımlayıcı özelliklerini ortaya çıkarmak ve sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu kesitsel epidemiyolojik çalışma Necmettin Erbakan Üniveristesi Meram Tıp Fakültesi İlk Yardım ve Acil Servis Kliniğinde yapılmıştır. Üniversiteden etik onay ve yazılı izin alındıktan sonra Temmuz-Ekim 2019 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Araştırma için araştırmacılar tarafından 22 sorudan oluşan bir veri toplama formu geliştirilmiştir. Bu form hastane sisteminden hasta dosyaları taranarak geriye dönük olarak doldurulmuştur. Çalışmaya 2016-2018 yılları arasında trafik kazası sonrası acil servisimize başvuran toplam 946 çocuk hastanın (%62,6 erkek) verileri dâhil edildi. Ortanca yaş 9,61 yıldı. Kazaların %50,7'si (n=480) araç içinde meydana geldi. Hastaların %39,8'i hastaneye yatırıldı ve %49,4'ü (n=467) konsültasyon istendi. Erkeklerin ortanca yaşı ve hastanede yatış süreleri kızlardan daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0,001 ve p=0,004). Ayrıca araç içinde trafik kazası geçiren hastalarda ölüm oranı araç dışında trafik kazası geçirenlere göre daha yüksek bulundu (x²=7.071, p=0.009). Trafik kazalarında çocukların trafik kazalarına karışmaması için kontroller sıkılaştırılmalı ve velilerin farkındalığı arttırılmalıdır.Keywords
Çocuklar, acil durum, trafik kazalarıReferences

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri