GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÇÖLYAK HASTALARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANI

Giriş ve Amaç: Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan kişilerde, diyetle alınan glutenin tetiklediği kronik inflamatuar ince bağırsak enteropatisidir. Bu çalışmada; nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranı ile sistemik inflamatuar bir hastalık olan çölyak hastalığı arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve bu değerlerin Marsh skoru ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya çölyak tanısı konulan 132 hasta ve sağlıklı 55 kontrol dahil edildi. Hastaların ve kontrol gurubunun sonuçları, hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarından retrospektif olarak taranarak kaydedildi ve istatistiksel analizi yapıldı. Ayrıca daha önce yapılan biyopsilerin patoloji raporlarında yer alan march skorları ile elde edilen veriler karşılaştırıldı. Bulgular: Çölyak hastalarının %60.0’ında demir, %63.3’ünde ferritin, %78.0’ınde D vitamini, %30.0’ında folat düşük bulunurken, %51.8’inde demir bağlama yüksek bulundu. Hasta gurubunda nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranı kontrol gurubuna göre anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla, p:0.000, p:0.002). Yapılan ROC analizinde eğri altı alan HGB için 0.708, PLT için 0.687, RDW için 0.674, nötrofil için 0.606, nötrofil-lenfosit oranı için 0.706, platelet-lenfosit oranı için 0.644 olarak bulundu. Sonuç: Sonuç olarak nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranı tam kan sayımı ile hesaplanabilen ve yaygın olarak kullanılan ucuz testlerdir. Hem nötrofil-lenfosit oranı hem de platelet-lenfosit oranı sistemik inflamasyonun önemli bir ölçüsü olarak çölyak hastalığında kullanılabilir.Keywords
Çölyak hastalığı, Nötrofil lenfosit oranı, Platelet lenfosit oranı, ROCReferences

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri