GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


BİYOLOJİK AJAN KULLANAN ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARIN İLAÇ TEDAVİLERİNE UYUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu çalışmanın amacı, biyolojik ajan kullanan romatoid artritli hastaların ilaç tedavilerine uyumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Tanımlayıcı ve kesitsel planlanan bu çalışma, 15 Mart - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında bir üniversitesinin Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvuran 85 RA hastası ile gerçekleştirildi. Veriler, “Hasta Tanıtım Formu”, “VAS Skoru” ve “Modifiye Moriksy Uyum Ölçeği” ile elde edildi. Veri analizi, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon testi ile yapıldı. Araştırmaya katılan romatoid artritli hastaların %67,1’i kadın, yaş ortalaması 54,92±12,12 ve ilaç kullanım süresi ortalaması 35,08±42,71’dir. Hastaların Modifiye Moriksy Uyum Ölçeği alt boyutu olan motivasyon düzeyi puan ortalaması 1.82±1.05, bilgi düzeyi puan ortalaması 2.21±0.87 olup VAS istirahat puan ortalaması 5.28±2.60 ve VAS aktivite puan ortalaması 5.45±2.53 olarak belirlenmiştir. Romatoid artritli hastaların yaş, eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu, gelir durumu, diyabet varlığı, unutkanlık yaşama, ilaç kullanım süresi ve ilaç kutusu kullanma durumunun motivasyonu düzeyini, unutkanlık yaşama ve ilaç kullanırken yaşanan güçlüklerin ise bilgi düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Romatoid artritli hastaların tedaviye uyumunu etkileyen olumlu ve olumsuz birçok faktörün olduğu belirlenmiştir. Tedaviye uyumu arttırmak için hastaların ilaçlarla ilgili sıkıntılarının tespit edilmesi, buna yönelik düzenlemelerin yapılması ve eğitim programlarının oluşturulması önerilmektedir.Keywords
Romatoid artrit, Biyolojik ajan, Tedaviye uyum.References

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri