GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


BİR HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAKIMINDA OMAHA SİSTEMİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DOKÜMAN ANALİZİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakımında Omaha Sistemi kullanımının değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmanın verileri, halk sağlığı hemşireliği dersi huzurevi uygulamaları kapsamında 60 öğrencinin, 60 yaşlıya yönelik Omaha Sistemi doğrultusunda hazırladıkları bakım planlarından derlendi. Bakım planlarından çekilen veriler SPSS 16 programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve paired sample t testi kullanıldı. Bulgular: Hemşirelik öğrencileri tarafından %42,4’i fizyolojik, %28,9’u psikososyal, %21,7’si sağlık davranışları ve %7’si çevresel alanda olmak üzere toplam 1118 hemşirelik tanısı konulduğu belirlendi. Çevresel alanda gelir (%29,5) ve konut (%28,2); psikososyal alanda duygusal denge (%26,9) ve sosyal ilişkiler (%17,6); fizyolojik alanda sinir-kas iskelet fonksiyonları (%21,5) ve bilişsel durum (%11,8); sağlık davranışları alanında ise beslenme (%25,9) ve uyku-dinlenme (%20,5) en yaygın kullanılan yetersizlik alanları idi. Ayrıca belirlenen tanılara yönelik 6587 hemşirelik girişiminin planlandığı, ancak bunlardan 3967’sinin gerçekleştirildiği görüldü. Gerçekleştirilen girişimlerin %54,9’unun sağlık eğitimi rehberlik ve danışmanlık, %37,3’ünün izlem, %4,3’ünün vaka yönetimi ve %3,5’inin tedavi işlem kategorilerinde olduğu belirlendi. Girişimler, Problem Değerlendirme Ölçeği (PDÖ) bilgi, davranış ve durum kategorilerinde ayrı ayrı ilk ve son izlem puanları karşılaştırılarak değerlendirildiğinde genel olarak istatistiksel anlamlı bir artış saptandı (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin sırasıyla en sık fizyolojik, psikososyal, sağlık davranışları ve çevresel alanlarda hemşirelik tanıları koydukları, ayrıca öğrencilerin planladıkları girişimlerin yaklaşık yarısını uygulamadıkları görüldü. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik Omaha Sistemi doğrultusunda verdikleri bakımın sonuçları etkili bulundu.Keywords
Omaha Sistemi, Yaşlı, Huzurevi, Halk Sağlığı Hemşireliği, UygulamaReferences

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri