GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ANNELERİN BİBERON KULLANIMI İLE İLGİLİ HATALARININ İNCELENMESİ

Annelerin biberon kullanımı ile ilgili hatalarının belirlenmesi ve incelenmesidir. Araştırma, Erzurum il merkezinde bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016 Nisan-2017 Haziran tarihleri arasında 0-2 yaşındaki çocuğu hastanede yatan, ulaşılabilen tüm anneler oluşturmuş; herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmeden, uygulamanın yapıldığı zamanda hastanede olan, seçilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmak isteyen 100 anne araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veriler literatürden yararlanılarak geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ki-kare testi analizi yapılmıştır. Çalışmada annelerin %68’inin biberon kullandığı belirlenmiştir. Çocuğuna biberon kullanan annelerin %82,4’ü biberonu yukarı aşağı yönlerde çok fazla çalkalayıp biberonun içinde hava kabarcıkları bırakmakta, %86,8’i çocuğu yarı dik pozisyondayken biberonla beslemektedir. Çocuğun biberon kullanma durumu ile annenin eğitim durumu arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Çocuklarda biberon kullanımı herhangi bir yaş grubu için önerilmemesine rağmen ülkemizde maalesef kullanımı yaygındır. Bu sonuca göre hemşirelerin annelerin anne sütünü arttırmak ve çocuğu enfeksiyonlardan korumak için biberon kullanmaması için anneleri eğitmesi gerekir. Tüm çabalara rağmen dirençli olan ve kullanan annelere ise doğru kullanımı için yardımcı olması çocuk sağlığı açısından önemlidir.Keywords
Biberon, Çocuk, AnneReferences

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri