GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AKCİĞER AMELİYATI SONRASI EL MASAJININ AĞRIYA ETKİSİ

Amaç: Bu çalışma, akciğer ameliyatı olan hastalarda el masajının ameliyat ağrısına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 34 hasta müdahale grubuna, 34 hasta kontrol grubuna dahil edildi. Hastaların tanıtıcı özellikleri ve ağrı şiddetleri ile ilgili bilgiler ilk aşamada toplandı. Müdahale grubundaki her hastaya birinci araştırmacı tarafından toplam 20 dakika el masajı uygulandı. Ağrı ve yaşam bulgularının izlemleri, müdahale grubundaki hastalarda, masajdan önce ve masajdan 5, 30, 60 ve 90 dakika sonra yapıldı. Kontrol grubundaki hastalar için müdahale grubuna uygulanan masaj süresi kadar beklendi. Bunun ardından 5., 30., 60., ve 90. dakikalarda tekrar değerlendirme yapıldı. Verilerin analizinde ki-kare, bağımsız gruplarda t testi, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (ANOVA) testleri kullanıldı. Bulgular: Müdahale grubundaki hastaların masajdan sonra yapılan ölçümlerinde masaj öncesine göre ağrı şiddetinde, kan basıncında ve solunum değerlerinde istatistiksel olarak önemli azalma olduğu görüldü. Ancak nabız değerlerinde önemli bir değişim olmadığı saptandı. Kontrol grubundaki hastaların ise kan basıncı değerlerinde önemli bir artış olduğu belirlendi. Sonuç: Rutin tedavi ve bakım ile birlikte uygulanan el masajının, akciğer ameliyatı olan hastalarda ağrı şiddetini, kan basıncı ve solunum değerlerini azaltmada etkili olduğu belirlendi.Keywords
Göğüs cerrahisi, ameliyat sonrası ağrı, el masajı, yaşam bulguları, hemşirelik.References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri