GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yapay zekânın sağlığın geleceğine etkileri: Üniversite öğrencilerinin gözünden kalitatif çalışma örneği
(EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE FUTURE OF HEALTH: A QUALITATIVE STUDY EXAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Gonul Bodur  Melisa Dinçer, Zeynep Tutak, Gonca Ertaş, Selda Vuran, Dilek Kuvan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 7
Page : 106-115
Cite : Gonul Bodur Melisa Dinçer, Zeynep Tutak, Gonca Ertaş, Selda Vuran, Dilek Kuvan, (2022). Yapay zekânın sağlığın geleceğine etkileri: Üniversite öğrencilerinin gözünden kalitatif çalışma örneği. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, p. 106-115. Doi: .
    


Summary

 Araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin yapay zekanın hemşirelik ve sağlık hizmetlerinin geleceği üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Yapay zeka tarafından oluşturulan değişikliklerin gelecekte sağlık yönetimi üzerinde büyük bir etkisi olacaktır.  Araştırma tanımlayıcı ve nitel araştırma tasarım tipindedir. Üniversite öğrencileri ile derinlemesine nitel görüşmeler yapılmıştır. Araştırmaya İstanbul'daki üniversitelerin farklı bölümlerinden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 12 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler nitel tematik analiz kullanılarak analiz edilmiştir.  Katılımcılar yapay zekayı robotlar, robotize zeka, makine öğrenimi ve kişisel asistanlar olarak tanımlamışlardır. Katılımcılar yapay zekanın sağlık ve hemşirelik üzerindeki etkilerini hemşire sayısının azalması, hemşirelerin iş yükünün azalması, hasta takibinin daha kolay olması, hata payının azalması, hasta taşımada robotların kullanılması, yaşamsal belirtileri ölçmek için robot kullanılması, psikomotor beceri eğitiminde robot kullanılması, cerrahi operasyonlarda robot kullanılması, yaşlı bakımı ve takibinde robot kullanılması olarak sıralamışlardır.  Bu sonuçlar doğrultusunda, ilgili eğitim programlarına yapay zeka ve sağlığın geleceğindeki rolü ile ilgili yeni konuların eklenmesi önerilebilir. Politika yapıcılar müfredatta sağlık eğitimcileri ve yöneticilerin yapay zeka konusundaki araştırmalarına yönelik öğrenci farkındalığını artıracak dersler geliştirmelidir.Keywords
Yapay Zeka, Gelecek, Sağlık, Nitel Araştırma, Üniversite Öğrencisi

Abstract

To determine the opinions of university students about the effects of artificial intelligence on the future of nursing and healthcare.  Artificial intelligence-generated changes will have a major impact on healthcare management.  In-depth qualitative interviews were conducted with university students. The study included 12 senior-level students’ participants, who were selected by simple random sampling from different departments of Turkish universities in Istanbul. Data were analyzed using qualitative thematic analysis.  The participants defined artificial intelligence in terms of robots, robotized intelligence, machine learning and personal assistants. The participants listed the effects of artificial intelligence on nursing as a decrease in the number of nurses, a reduced workload for nurses, easier patient follow-up, a decreased margin of error, the use of robots for patient transport, the use of robots to position patients, the use of robots to measure vital signs, the use of robots in psychomotor skill training, use of robots in surgical operations, use of robots in elderly care and follow-up.  In line with these results, it can be recommended that new subjects on AI and its role in the future of healthcare be added to relevant education programs. Policymakers should be develop courses in the curriculum that will increase student awareness of health educators and managers’ researches about artificial intelligence.Keywords
Artificial İntelligence, Future; Health, Qualitative Research, University Student

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri