GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HYDROGEN PEROXIDASE ENZYME ACTIVITY AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF BSA
(FARKLI BSA DERİŞİMLERİNDE HİDROJEN PEROKSİDAZ ENZİM AKTİVİTESİ )

Author : Ahmet İlhan  Umut Kökbaş, Levent Kayrın  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 28-36
Cite : Ahmet İlhan Umut Kökbaş, Levent Kayrın, (2022). HYDROGEN PEROXIDASE ENZYME ACTIVITY AT DIFFERENT CONCENTRATIONS OF BSA. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 28-36. Doi: .
    


Summary

Cross-linked enzymes are more stable at a certain temperature than free enzymes. Bovine serum albumin (BSA), which has a large number of amine groups, provides a strong binding between enzyme aggregates, thus leading to increased activity and stability of the bioactive layer. The enzyme-BSA mixture becomes more stable after covalent bonding with a crosslinking agent such as glutaraldehyde. It was prepared by immobilizing HRP enzyme, BSA, gelatin and glutaraldehyde on the gold electrode with the help of UV light. Four different electrodes were prepared using different amounts of BSA at 7.5 mg, 15 mg, 30 mg and 60 mg concentrations for each electrode. Electrochemical measurements were carried out with four different electrodes prepared. Glutaraldehyde binds to the BSA polymer, which has a higher affinity than the enzyme, reducing the tight covalent cross-links caused by BSA on the HRP and ensuring the continuation of the enzyme activity. It has been observed that the BSA concentration to be used is important in the performance of enzymes in electrochemistry. It should not be overlooked that different BSA concentrations are an important factor in electrochemical studies.Keywords
BSA, Hydrogen peroxidase, Electrochemistry

Abstract

Çapraz bağlı enzimler, serbest enzimlere göre belirli bir sıcaklıkta daha kararlı halde olurlar. Çok sayıda amin grubuna sahip olan sığır serum albumini (BSA), enzim kümeleri arasında güçlü bir bağlanma sağlar, böylece biyoaktif tabakanın aktivitesi ve stabilitesinin artmasına yola açar. Enzim-BSA karışımı, glutaraldehit gibi çapraz bağlayıcı bir madde ile kovalent bağlandıktan sonra daha kararlı hale gelir. Altın elektrot üzerine HRP enzimi, BSA, jelatin ve glutaraldehit’in UV ışık yardımıyla immobilize edilerek hazırlandı. Her elektrot için 7,5 mg, 15 mg, 30mg ve 60 mg derişimlerde farklı BSA miktarları kullanılarak dört farklı elektrot hazırlanmıştır. Hazırlanan dört farklı elektrot ile elektrokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Glutaraldehit enzime göre daha yüksek affinite gösterdiği BSA polimerine bağlanarak, HRP üzerindeki BSA’dan kaynaklanan sıkı kovalent çapraz bağları azaltmış ve enzim aktivitesinin devam etmesi sağlamıştır. Kullanılacak BSA derişiminin elektrokimyada enzimlerin performansında önemli olduğu görülmüştür. Farklı BSA derişimlerinin elektrokimyasal çalışmalarda önemli bir etken olduğu göz ardı edilmemelidir.Keywords
BSA, Hidrojen peroksidaz, Elektrokimya

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri