GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Examining The Relationship Between Dyadic Adjustment And Psychological Resilience Between Hemodialysis Patients And Their Spouses.
(Hemodiyaliz Hastaları ve Eşleri Arasındaki Çift Uyum ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. )

Author : ömer Tanrıverdi  özlem IŞIL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 54-63
Cite : ömer Tanrıverdi özlem IŞIL, (2022). Examining The Relationship Between Dyadic Adjustment And Psychological Resilience Between Hemodialysis Patients And Their Spouses.. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 54-63. Doi: .
    


Summary

In patients receiving hemodialysis treatment, the physical, mental and psychosocial problems that occur in this process can negatively affect all areas of the individual's life. Healthy communication between couples, harmony between spouses increases compliance and resilience with chronic disease. This relational descriptive study was conducted with 128 hemodialysis patients hospitalized in the dialysis service of 3 public hospitals in the city center of Mardin. The data were collected using a Patient Information Form, the Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), the Psychological Resilience Scale for Adults (PRSA), number, percentage, mean independent groups t test, One-Way ANOVA, and Pearson Correlation Analysis were used. Patients mean age was 44.74 ± 9.07 and 64.1% were male, 27.3% were primary school graduates, 89.8% did not work, 39.1% were on dialysis more than 6 years, 44.5% were married longer than 21 years. The mean PRSA score was 104.40 ± 22.16, and the RDAS was 48.10 ± 14.57. A strong positive correlation was found between psychological resilience and the dyadic adjustment between couples.Keywords
Hemodialysis; psychological resilience dyadic adjustment; nursing

Abstract

Hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda bu süreçte ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve psikososyal sorunlar bireyin yaşamının tüm alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Çiftler arası sağlıklı iletişim, eşler arası uyum, kronik hastalıklara uyumu ve dayanıklılığı artırır. Bu ilişkisel tanımlayıcı araştırma Mardin il merkezinde 3 kamu hastanesinin diyaliz servisinde yatan 128 hemodiyaliz hastası ile yapılmıştır. Veriler Hasta Bilgi Formu, Revize Çift Uyum Ölçeği (RDAS), Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PRSA), sayı, yüzde, ortalama bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak toplanmıştır. . Hastaların yaş ortalaması 44.74 ± 9.07 olup, %64.1'i erkek, %27.3'ü ilkokul mezunu, %89.8'i çalışmıyor, %39.1'i 6 yıldan fazla diyalize giriyor, %44.5'i 21 yıldan uzun evlidir. Ortalama PRSA skoru 104.40 ± 22.16 ve RDAS 48.10 ± 14.57 idi. Psikolojik dayanıklılık ile çiftler arasındaki çift uyumu arasında güçlü bir pozitif ilişki bulundu.Keywords
Hemodiyaliz; psikolojij dayanıklılık çift uyumu; hemşirelik

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri