GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SALGINININDA ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİŞ YAPAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞ VE MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE OPINIONS AND SATISFACTION OF NURSING STUDENTS WHO SWITCHED TO ONLINE EDUCATION SYSTEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC )

Author : Adalet Yücel  Sibel Küçükoğlu, Fatma Taş Arslan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 71-81
Cite : Adalet Yücel Sibel Küçükoğlu, Fatma Taş Arslan, (2022). COVID-19 SALGINININDA ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİŞ YAPAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞ VE MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 71-81. Doi: .
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgınının başladığı erken süreçte yüz yüze eğitimden aniden uzaktan eğitim sistemine geçen hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin eğitim sistemine yönelik görüş ve memnuniyetlerini belirlemektir. Araştırma Haziran 2020-Ağustos 2020 tarihleri arasında Konya'da bulunan iki devlet, bir özel üniversitede öğrenim gören hemşirelik öğrenciyle (n=475) tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırma verilerinin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği” ve “Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler Ölçeği” kullanıldı. Çalışmada etik ilkelere sadık kalındı. Öğrencilerin e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet düzeyleri (81.17±26.08) ile Uzaktan Eğitime Yönelik Görüş Ölçeği puanlarının (55.32±10.53) orta seviyeye yakın olduğu belirlendi. Her iki ölçeğin puan ortalamalarının öğrenim görülen sınıf, üniversite türü ve uzaktan eğitim sistemini takip edebilme imkanından etkilendiği saptandı (p<0.05). Öğrenciler uzaktan eğitim sistemi ile ilgili ilk üç sorunu; “dersler sırasında teknik problemler yaşama” (%74.5), “klinik uygulama eksikliği nedeniyle derslerin yeterince anlaşılması” (%71.2) ve “derse konsantre olmada zorluk” (%68.6) şeklinde sıraladı. Çalışmanın pandeminin ilerleyen dönemlerinde online eğitime devam eden hemşirelik öğrencileri ile tekrarlanması önerilir.Keywords
COVID-19, Uzaktan eğitim, Hemşirelik, Memnuniyet, Görüş

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions and satisfaction of the nursing students who suddenly switched from face-to-face education to the online education system, in the early period of the Covid-19 pandemic. The research was carried out with a nursing student (n=475) studying at two state and one private universities in Konya between June-August 2020. "Introductory Information Form", "Satisfaction Scale Regarding the e-Learning Process" and "Opinions Regarding Distance Education Scale" were used to collect the research data. Ethical principles were adhered. It was determined that the satisfaction levels of the students with e-Learning Process (81.17±26.08) and Scores of the Opinion Scale towards Distance Education (55.32±10.53) were close to the middle level. It was determined that the mean score of both scales was affected by the class of education, the type of university and the possibility of following the distance education system (p<0.05). The first three problems of the students about the online education system; "Experiencing technical problems during lessons" (74.5%), "understanding the lessons adequately due to lack of clinical practice" (71.2%) and "difficulty concentrating" (68.6%). It is recommended that the study be repeated with nursing students who continue online education in the later stages of the pandemic.Keywords
COVID-19, Distance Education, Nursing, Satisfaction, View

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri