GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEBELERDE KOVİD SALGINI SIRASINDA STRES, UYKU, FİZİKSEL AKTİVİTE VE AĞRI DÜZEYİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA
(The Women's Stress, Sleep, Physical Activity, And Pain Level During Pregnancy in The Covid Outbreak )

Author : Ayşe Zengin Alpözgen  Cicek Duman, Basak Polat, Halenur Evrendilek, Gamze Erturk Uzunoglu, Funda Akuzum, Tugce Tahmaz  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 12-20
Cite : Ayşe Zengin Alpözgen Cicek Duman, Basak Polat, Halenur Evrendilek, Gamze Erturk Uzunoglu, Funda Akuzum, Tugce Tahmaz, (2022). GEBELERDE KOVİD SALGINI SIRASINDA STRES, UYKU, FİZİKSEL AKTİVİTE VE AĞRI DÜZEYİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 12-20. Doi: .
    


Summary

COVID-19 pandemisi, hamilelikle ilgili stres, uyku, fiziksel aktivite (FA) ve ağrı yoğunluğunda değişikliklere neden olabilir. Çalışma, pandemi sırasında izolasyonu sağlamak için mümkün olduğunca evde kalmaları önerilen hamile kadınların algılanan stres, uyku kalitesi, FA ve ağrı yoğunluğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya Nisan 2020 ve Mayıs 2020 arasında 149 hamile kadın dahil edilmiştir. Demografik veriler kaydedilmiş; Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (IPAQ-kısa) ve Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği (SADÖ) uygulanmıştır. Sosyal izolasyon süresine göre katılımcıların %79,2'si 21 günden fazla sosyal izolasyonda bulunmuştur. Katılımcıların %65.8'inin bildirdiği kaygı düzeyi şiddetlidir. Ortalama ASÖ skoru (±SD) 26.98±8.26, PUKİ skoru 6.14±2.87, IPAQ-kısa skoru 466.1±1421.28 ve SADÖ skoru 4.42±2.65’dir. Katılımcılar trimestere göre sınıflandırılıp karşılaştırıldığında, ASÖ, PUKİ, IPAQ-kısa ve SADÖ skorlarında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır (p>0.05). Hem ASÖ-PUKİ skorları arasında (r=0.291, p£0.001), hem de SADÖ ve PUKİ skorları (r=0.198, p=0.016) arasında korelasyon düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, pandemide gebeler orta düzeyde stres düzeyi, kötü uyku kalitesi, çok düşük FA düzeyi ve orta düzeyde ağrı şiddeti bildirmiştir.Keywords
Kaygı, Koronavirüs, Maternal Stres, Pandemi

Abstract

COVID-19 pandemic may lead to changes in stress, sleep, physical activity (PA), and pain intensity related to the pregnancy. The study aimed to investigate the perceived stress, quality of sleep, PA, and pain intensity of pregnant women who were advised to stay at home as much as they could to provide isolation during the pandemic. The study included one hundred forty-nine pregnant women between April and May 2020. Demographics were recorded; Perceived-Stress Scale (PSS), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF), and Numerical Pain Rating Scale (NPRS) were performed. Most participants (79.2%) were in social isolation for more than 21 days. Self-reported anxiety level was severe for 65.8% of participants. The mean PPS score (±SD) was 26.98±8.26, PSQI score was 6.14±2.87, IPAQ-SF score was 466.1±1421.28, and NPRS score was 4.42±2.65. When the participants were classified and compared according to the trimester, no statistical significance was found in PPS, PSQI, IPAQ-SF, and NPRS scores (p> 0.05). The correlation was low between PPS-PSQI scores (r=0.291, p?0.001); NPRS and PSQI scores (r=0.198, p=0.016). Pregnant women reported moderate stress level, poor sleep quality, very low PA level, and moderate pain intensity in the pandemic.Keywords
Anxiety, Coronavirus, Maternal Stress, Pandemic

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri