GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESVERATROLÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF RESVERATROL ON HUMAN HEALTH )

Author : RUMEYSA DUYURAN  Hülya Çiçek, Baran Bincan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 64-70
Cite : RUMEYSA DUYURAN Hülya Çiçek, Baran Bincan, (2022). RESVERATROLÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 64-70. Doi: .
    


Summary

Üzüm çok yıllık bir bitki olup meyvesi ve yaprakları gıda olarak tüketilmektedir. Anavatanının Orta Doğu olduğu sanılmaktadır. Bu bitkinin ekimine 7-8 bin yıl önce başlandığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Olgunlaşmış üzümün içeriğine baktığımızda 100 gramlık üzüm 69 kilo kalori enerji içerir, ayrıca %81'i su, %18'i karbonhidrat, %1'i proteindir ve çok az miktarda yağ, K vitamini ve E vitamini içermektedir. Resveratrol(RSV) ilk olarak 1930’lu yılların başların da tıbbi bir bitki olan Veratrum grandifolium Loes. fil.’de tanımlanmış, birçok çalışma üzümün içinde bulunan flavonoidler ve polifenolik bileşikler nedeniyle klinik kullanımda faydalı olacağını göstermiştir. RSV, özellikle siyah üzümün kabuğunda bulunan stilbenoid grubuna ait, flavonoid olmayan doğal bir polifenoldür. Üzüm yanında çilek, yaban mersini, nar, dut Antep fıstığı ve yer fıstığı gibi çeşitli bitkilerde de bulunur. Diyet bileşenlerinin içinde bulunan RSV’nin antioksidan, enflamasyon önleyici antikanserojen, nöroprotektif, kardiyoprotektif, lipid düzenleyici, antidiyabetik ve ömür uzatma olmak üzere birçok etkisi olabileceği sanılmaktadır. RSV'nin potansiyel yararları, bazı hayvan deneylerinde geniş çapta araştırılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. İnsanlarda yapılan klinik deneyler ise daha az sayıdadır ve sonuçları henüz kesinleşmemiştir. Şimdiye kadar yapılmış bilimsel çalışmalar dikkate alındığında RSV'nin kanserin pek çok aşamasında tümör baskılayıcı özelliği olduğu belirlenmiştir. Serbest radikallerin sebep olduğu hücre hasarını engelleyebilen güçlü bir antioksidandır. Radyoterapi veya kemoterapi, kanser hücrelerinin komşu hücrelerde enflamasyona yol açar, RSV ise bu parçalanmış hücrelerin ortadan kaldırılması için lökositleri uyararak apoptozu hızlandırılır. RSV, hepatik 3-hidroksi-3-metil-glutaril-CoA redüktazın mRNA ekspresyonunda azalması ve potansiyel olarak ters kolesterol taşınmasına yol açarak lipid profilini iyileştirmektedir. Endotel nitrik oksit (NO)üretimini artırarak, oksidatif hasarı ve kalsiyum akışını azaltarak kan basıncını düşürebileceği gösterilmiştir. RSV akut olarak kan basıncında herhangi bir değişikliğe yol açmazken, uzun süre kullanıldığında özellikle daha yüksek LDL kolesterol düzeyine sahip olan hipertansif kadınlarda endotel fonksiyonunda iyileşme sağlamaktadır. Çünkü polifenoller, düşük yoğunluklu lipoprotein oksidasyonunu, yağ birikimini ve trombosit kümeleşmesini önleyerek aterogenezi azaltmaktadır. Inflamatuar yolakların ve regüler sinyalin down regülasyonu, IL-6, TNF alfa, interferon gama, Herp, IL-8 ve leptin seviyelerinde azalma lökosit adezyon molekülleri down regülasyonu, inflamatuar modülasyonunda yer alan mRNA lardaki değişiklikler, IL-10 plazma seviyelerinde artış yoluyla antienflamatuar etkisini gösterir. Son yıllarda yapılan çalışmalar RSV’ün Alzheimer hastalığı üzerine iyileştirici etkisi olduğunu göstermiştir ve serebral iskemi durumunda nörolojik hasarı önlemektedir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına karşı koruyucu etkisi vardır. RSV ile ilgili bazı güncel araştırmalar ise bazı mayalarda, iplik kurtlarında, meyve sineklerinde, balıklarda ve obez farelerde yaşam süresini uzattığını belirlemişlerdir. Anahtar Kelime: Üzüm çekirdeği, antioksidan, resveratrolün etkileri.Keywords
Üzüm Çekirdeği, Antioksidan, Resveratrolün Etkileri.

Abstract

 Grape is a perennial plant and its fruit and leaves are consumed as food. Its homeland is thought to be the Middle East. There is evidence that the cultivation of this plant began 7-8 thousand years ago. When we look at the content of ripe grapes, 100 grams of grapes contain 69 kilos of energy, 81% of them are water, 18% are carbohydrates, 1% is protein, and contain very little fat, vitamin K and vitamin E. Resveratrol (RSV) was first produced in the early 1930s by the medicinal plant Veratrum grandifolium Loes. fil., many studies have shown that it will be useful in clinical use due to the flavonoids and polyphenolic compounds found in grapes. RSV is a natural non-flavonoid polyphenol belonging to the stilbenoid group, especially found in the skin of black grapes. Besides grapes, it is also found in various plants such as strawberries, blueberries, pomegranates, mulberries, pistachios and peanuts. It is thought that RSV, which is found in dietary components, may have many effects such as antioxidant, anti-inflammatory, anticarcinogenic, neuroprotective, cardioprotective, lipid regulating, antidiabetic and life-prolonging. The potential benefits of RSV have been widely studied in some animal experiments, with positive results. Clinical trials in humans, on the other hand, are less numerous and the results are not yet conclusive. Considering the scientific studies done so far, it has been determined that RSV has tumor-suppressive properties in many stages of cancer. It is a powerful antioxidant that can prevent cell damage caused by free radicals. Radiotherapy or chemotherapy causes inflammation in neighboring cells of cancer cells, while RSV stimulates leukocytes to eliminate these lysed cells, thereby accelerating their apoptosis. RSV improves lipid profile by reducing hepatic 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase in mRNA expression and potentially leading to reverse cholesterol transport. It has been shown that it can lower blood pressure by increasing endothelial nitric oxide (NO) production, reducing oxidative damage and calcium influx. While RSV does not cause any changes in blood pressure acutely, when used for a long time, it improves endothelial function, especially in hypertensive women with higher LDL cholesterol levels. Because polyphenols reduce atherogenesis by preventing low-density lipoprotein oxidation, fat accumulation and platelet aggregation. Down-regulation of inflammatory pathways and regular signaling, decrease in IL-6, TNF alpha, interferon-gamma, Herp, IL-8 and leptin levels, down-regulation of leukocyte adhesion molecules, changes in mRNAs involved in inflammatory modulation, anti-inflammatory effect through an increase in IL-10 plasma levels shows. Recent studies have shown that RSV has a curative effect on Alzheimer's disease and prevents neurological damage in case of cerebral ischemia. It has a protective effect against chronic obstructive pulmonary disease. Some recent studies on RSV have determined that it prolongs lifespan in some yeasts, threadworms, fruit flies, fish, and obese mice. Keywords: Grape seeds, antioxidant, effects of resveratrol.Keywords
Grape Seeds, Antioxidant, Effects of Resveratrol.

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri