GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTLERDE ETİK LİDERLİĞİN ALGILANAN STRES VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP IN ORGANIZATIONS ON PERCEIVED STRESS AND JOB PERFORMANCE )

Author : Ceylan Arslan  Keziban Avcı  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 21-27
Cite : Ceylan Arslan Keziban Avcı, (2022). ÖRGÜTLERDE ETİK LİDERLİĞİN ALGILANAN STRES VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 21-27. Doi: .
    


Summary

Bu çalışmada, etik liderliğin algılanan stres ve iş performansı üzerindeki etkisini literatür doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Etik liderlerin etik ilke ve değerlere uygun tutum ve davranışlarda bulunması, çalışan performansı ve algıladığı stres üzerinde etkilidir. Bir başka ifade ile etik liderlik özelliği gösteren yöneticilerin yönettiği örgütlerde çalışanların daha yüksek iş performansı gösterdiği ve daha düşük stres algıları bulunmaktadır. Bu açıdan örgüt verimliliği ve çalışan memnuniyeti yüksektir. Etik liderlerin örgüt verimliliği ve çalışan memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisi sebebiyle hizmet kalitesini ön plana çıkarmak isteyen örgütler, etik lider özelliğine sahip liderler ile çalışmayı istemektedirler. Etik liderler beraber çalıştıkları örgüt üyelerinin istek ve beklentilerini dikkate alarak örgüt üyeleri için etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmada etkili olabilmektedirler. Örgüt verimliliğini arttırabilmek adına evrensel ilkeler çerçevesinde etik kararlar alan ve proaktif davranışlarda bulunan etik liderler çalışanların daha yüksek performans ile çalışmasını mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak yöneticilerin eğitiminde etik liderlik eğitimlerine yer verilmeli ve yöneticiler çeşitli teşvikler kullanılarak etik davranış göstermeleri yönünde motive edilmelidir.Keywords
Etik liderlik, algılanan stres, iş performansı, örgüt yönetimi

Abstract

This study aimed to examine the impact of ethical leadership on perceived stress and job performance as per the literature. Ethical leaders' attitudes and behaviours in accordance with ethical principles and values have an impact on employee performance and perceived stress. In other words, employees in organizations led by managers who show ethical leadership have higher job performance and lower stress perceptions. In this respect, organizational productivity and employee satisfaction are observed to be high. To achieve this positive impact of ethical leaders on organizational productivity and employee satisfaction, organizations that want to bring service quality to the fore want to work with leaders who have ethical leadership characteristics. Taking into account the wishes and expectations of the members of the organization they work with, ethical leaders can be effective in creating an effective and productive working environment for the members of the organization. Ethical leaders, who make ethical decisions and act proactively as per universal principles in order to increase organizational efficiency, enable employees to work with higher performance. In conclusion, ethical leadership education should be included in the education of managers and they should be motivated to show ethical behaviour by using various incentives.Keywords
Ethical leadership, perceived stress, job performance, organizational management

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri