GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kemoterapi Alan Lösemili Çocuklarda Hasta Ailesi ve Bakım Veren Hemşireye Yapılan Eğitimin Oral Mukozitlerin Kontrolüne Etkisi
(The Effect of Education to the Patient 'S Families and Nurses on the Control of Oral Mucositis in Leukemic Children Receiving Chemotherapy )

Author : Serap ÖZDEMİR  Bülent ZÜLFİKAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 88-97
Cite : Serap ÖZDEMİR Bülent ZÜLFİKAR , (2022). Kemoterapi Alan Lösemili Çocuklarda Hasta Ailesi ve Bakım Veren Hemşireye Yapılan Eğitimin Oral Mukozitlerin Kontrolüne Etkisi. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 88-97. Doi: .
    


Summary

Bu araştırmada; kemoterapi alan lösemili çocuklarda, hasta ailesi ve bakım veren hemşireye yapılan eğitimin oral mukozitlerin kontrolüne olan etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Yarı deneysel ve analitik nitelikte olan bu araştırma Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da iki Eğitim-Araştırma ve iki Üniversite Hastanesinin Pediatrik Hematoloji-Onkoloji servisinde yürütüldü. Çalışmada örnekleme yöntemi kullanılmayarak bu çalışma evreninin % 95 ini oluşturan anne (34) ve %98 ini oluşturan hemşireler (40) ile yürütüldü. Kemoterapi alan lösemili çocukların annelerinin ve hemşirelerin eğitim öncesi ve eğitim sonrasındaki ağzı değerlendirme, ağız bakımı verme ve ağzı koruyucu beslenme davranışlarına ilişkin uygulamalarının eğitim sonrası daha yüksek olduğu saptandı. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası puan ortalamaları arasındaki farka bakıldığında. Hem anne, hem de hemşire grubunun üç alt alan ve toplam puan ortalamalarında anlamlı düzeyde fark olduğu, eğitim sonrasında da puanlarda artma olduğu görülmüştür. Kemoterapi semptom yönetiminde bakım veren anne ve hemşirelere yapılan/yapılacak eğitimlerin, oral mukozit kontrolüne katkı sağladığı/sağlayacağı görülmektedir.Keywords
Anne, Eğitim, Hemşire, Kemoterapi, Oral Mukozit Yönetimi

Abstract

The main purpose of this research is the leukemia in children treated with chemotherapy, the effect of education to the patient's family and caring nurse on controlling oral mucositis. The study which is semi-experimental and analytical was conducted between April-May 2011 in the pediatric hematology-oncology service of two educational-research hospital and two university hospitals in Istanbul. In this study, the sampling was carried out with the mother (34), which constitutes 95% of the universe, and the nurses (40), which constitutes %98. It was found that mothers and nurses of children with leukemia who received chemotherapy had higher post-education oral practices, oral care and mouth-protecting nutrition behaviors compared to pre education. When we evaluated the differences of point averages between before education and after education; both mother and nurses group’s 3 sub-domain and total point averages are extremely different, after education it is seen that the points are dramatically increasing. It is seen that the trainings to be given to the mothers and nurses who care in chemotherapy symptom management will contribute to the control of oral mucositis.Keywords
Mother, Education, Nurse, Chemotherapy, Oral Mucositis Management

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri