GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE DETERMINATION OF FACTOR INFLUENCING MEDICATION ADHERENCE AMONG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA: A QUALITATIVE STUDY
(ŞİZOFRENİ HASTALARININ İLAÇ UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA )

Author : meltem meriç  GÜL ERGÜN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 98-104
Cite : meltem meriç GÜL ERGÜN, (2022). THE DETERMINATION OF FACTOR INFLUENCING MEDICATION ADHERENCE AMONG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA: A QUALITATIVE STUDY. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 98-104. Doi: .
    


Summary

Factors related to treatment adherence in patients with schizophrenia have always been key to the treatment of these patients. The aim of this study is to determination of treatment adherence and ıts influencing factors in patients with schizophrenia. This is a descriptive phenomenology study. The research was conducted with 15 patients, between October 2018 and January 2019. Participants in the research were selected by purposive sampling. Data collection was by the face-to-face interview technique. A personal information form and a semi-structured interview form were used to collect data. The mean age of the sample was 44.9 ± 7.2. 80% were male and 53.3% were secondery school graduates. As a result of the coding, 4 themes were determined. It is concluded that the continuation of community mental health centers schizophrenia patients contributes positively to their adaptation. It is important that determination of the affecting factors of treatment adherence by nurses and working with patient to improve treatment adherence.Keywords
Schizophrenia, medication adherence, community mental health center

Abstract

Şizofreni hastalarında tedaviye uyum ile ilgili faktörler bu hastaların tedavisinde her zaman kilit rol oynamıştır. Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında tedaviye uyumu ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Tanımlayıcı bir fenomenolojik bir çalışma olarak tasarlanan bu çalışma, Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında 15 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanlar amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Veri toplama yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Veri toplamak için kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 44.9 ± 7.2’dir, %80'i erkek ve %53.3'ü ortaokul mezunudur. Verilen kodlanma sonucunda 4 tema belirlenmiştir. Şizofreni hastalarının toplum ruh sağlığı merkezlerine devam etmelerinin uyumlarına olumlu katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Hemşirelerinin tedaviye uyumu etkileyen faktörleri belirlemesi ve tedavi uyumu artırmaya yönelik müdahaleleri önemlidir.Keywords
Şizofreni, ilaç uyumu, toplum ruh sağlığı merkezi

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri