GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lumbal cerrahi planlanan hastalarda ağrı şiddeti ve cerrahiyle ilişkili kaygı düzeyi
(Anxiety levels related to surgery and pain intensity in patients scheduled for lumbar surgery )

Author : Ayşe Ünal  Serkan CİVLAN, Nesrin YAĞCI, Filiz ALTUĞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 114-121
Cite : Ayşe Ünal Serkan CİVLAN, Nesrin YAĞCI, Filiz ALTUĞ, (2022). Lumbal cerrahi planlanan hastalarda ağrı şiddeti ve cerrahiyle ilişkili kaygı düzeyi. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 114-121. Doi: .
    


Summary

Bel ağrısı nedeniyle lumbal cerrahi planlanan hastalarda ağrı şiddeti ve cerrahiye bağlı kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemekti. Çalışmaya çeşitli nedenlerle lumbal cerrahi planlanan 57 hasta (30 kadın, 27 erkek) dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik bilgileri kaydedildi. Cerrahiyle ilgili bilgilendirme yapılma durumları, cerrahiye ilişkin kaygı nedenleri sorgulandı. İstirahat, aktivite ve gece ağrısı şiddeti Görsel Analog Skala ve cerrahiyle ilişkili kaygı düzeyleri Spielberg Durumluk Kaygı Ölçeği ile preoperatif, postoperatif ve taburculuk döneminde değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 55,00±9,37 yıldı. Cerrahi öncesi dönemde istirahat, aktivite ve gece ağrısı şiddetiyle kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü korelasyon tespit edildi (p<0,05). Cerrahiye yönelik bilgilendirme yapılan hastaların kaygı düzeyleri daha düşüktü (p<0,05). Postoperatif ve taburculuk öncesi değerlendirmelerde ağrı şiddeti ve kaygı düzeylerinde cerrahi öncesine göre anlamlı düzeyde azalma olduğu görüldü (p<0,05). Preoperatif dönemde hasta değerlendirilirken cerrahiyle ilişkili kaygı düzeyinin değerlendirilmesinin ve cerrahi uygulama ile ilgili bilgilendirme yapılmasının kaygı düzeyini düşürerek postoperatif klinik durumu olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.Keywords
Lumbal Cerrahi, Kaygı, Ağrı Şiddeti

Abstract

This study aimed to determine the relationship between pain intensity and anxiety levels related to surgery in patients scheduled for lumbar surgery due to low back pain. Fifty-seven patients (30 females, 27 males) scheduled for lumbar surgery for various reasons were included in the study. Demographic and clinical information of the patients were recorded. The state of being informed about the surgery and the reasons for anxiety about the surgery were questioned. Pain intensity at rest, in activity, and at night were evaluated using the Visual Analogue Scale and surgery-related anxiety levels with the Spielberg State-Trait Anxiety Inventory preoperatively, postoperatively, and at discharge. Mean age of the patients was 55.00±9.37 years. A statistically significant positive correlation was found between the intensity of rest, activity, night pain, and the anxiety level in the preoperative period (p<0.05). Patients who were informed about surgery had lower anxiety levels (p<0.05). In the postoperative and pre-discharge evaluations, it was observed that there was a significant decrease in pain intensity and anxiety levels compared to the preoperative term (p<0.05). When evaluating the patient in the preoperative period, assessment of the level of anxiety related to surgery and informing about the surgical intervention will decrease the anxiety level and positively affect the postoperative clinical situation.Keywords
Lumbar Surgery, Anxiety, Pain Intensity

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri