GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Madencilik İşlemlerinde Toz Oluşumu ve İnsan Sağlığına Etkisi Üzerine Örnek Çalışma; Bir Taş Ocağı Toz Emisyonu Miktarı Hesaplanması Örneği
(Case Study on Dust Formation in Mining Operations and Its Effect on Human Health; Calculating A Quarry Dust Emission Amount )

Author : Gökhan KÜLEKÇİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 1-11
Cite : Gökhan KÜLEKÇİ , (2022). Madencilik İşlemlerinde Toz Oluşumu ve İnsan Sağlığına Etkisi Üzerine Örnek Çalışma; Bir Taş Ocağı Toz Emisyonu Miktarı Hesaplanması Örneği. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 1-11. Doi: .
    


Summary

Gelişmekte olan teknoloji ve ham madde ihtiyacı karşısında dünya üzerinde sürekli bir maden üretimi mevcuttur. Artan madencilik faaliyetleri başta toz emisyonu olmak üzere birçok çevresel soruna neden olmaktadır. Madencilik işlemlerinde oluşan tozlar, genel olarak patlayıcı (özellikle kömür tozu) ve sağlığa zararlı (taş ve kömür tozu) tozlar olmak üzere 2 çeşittir. Açık ocaklarda yapılan üretim faaliyetleri sırasında açığa çıkan tozlar, sağlığa zararlı tozlar sınıfına girmektedir. Bu tozlar hem çevresel hem de çalışanlar açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bu risklerin düşürülmesi için toz oluşum basamaklarını ve toz giderme yöntemleri dikkatlice ortaya konulmalıdır. Bu çalışmada beton agregası üreten taş ocağında yapılan; taş kırma, eleme ve depolama işlemleri sonrasında ortaya çıkacak toz emisyon miktarı hesaplanmıştır. Ortama verilen toz miktarının pasta grafik dağılımı yapılmış ve istatiksel olarak en fazla toz oluşum basamağı incelenmiştir. Oluşan toz miktarlarının insan sağlığı açısından etkisi ve risk değeri belirlenmiştir. Toz emisyonunun düşürülmesi için de alınabilecek önlemler başlıklar halinde sunulmuşturKeywords
İnsan Sağlığı, Pnömokonyoz, Taş Ocakları, Toz Emisyonu,

Abstract

In the face of developing technology and raw material need, there is a continuous mineral production in the world. Increasing mining activities cause many environmental problems, especially dust emission. Dusts generated in mining operations are of two types, generally explosive (particularly coal dust) and harmful to health (stone and coal dust). Dusts released during production activities in open pits are classified as harmful to health. These dusts pose a great risk for both the environment and employees. In order to reduce these risks, dust formation steps and dust removal methods should be determined carefully. In this study, made in the quarry producing concrete aggregate; The amount of dust emission that will occur after stone crushing, screening and storage processes has been calculated. A pie chart distribution of the amount of dust given to the environment was made and statistically the maximum dust formation step was examined. The effects and risk values of the generated dust amounts in terms of human health were determined. Measures that can be taken to reduce dust emissions are presented under headings.Keywords
Human Health, Pneumoconiosis, Quarries, Dust Emission

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri