GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ
(COMPLICATIONS DEVELOPED IN PATIENTS WITH CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY IN THE INTENSIVE CARE UNIT AND NURSING INTERVENTIONS )

Author : Derya Tülüce  Burcu BAYRAK KAHRAMAN, Tuba ŞİMŞEK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 45-53
Cite : Derya Tülüce Burcu BAYRAK KAHRAMAN, Tuba ŞİMŞEK, (2022). YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 45-53. Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde sürekli renal replasman tedavisi uygulanan hastalarda gelişen komplikasyonları ve bu komplikasyonları önlemeye yönelik hemşirelik girişimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri ile birlikte komplikasyon gelişme durumu ve gelişen komplikasyona yönelik hemşirelik girişimleri belirlendi. Veriler ortalama, standart sapma ve frekans ile değerlendirildi. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada bir üniversite hastanesinin genel yoğun bakım ünitelerinde 02 Ocak 2019 ile 02 Ocak 2020 tarihleri ??arasında yatan 27 hastaya toplam 48 CRRT uygulanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 62.92+20.13, APACHE II 25.92+5.33'dir. Yoğun bakımda kalış süresi 23.73+23.67 gündür. SRRT uygulanan hastalarda sık görülen ilk üç komplikasyon; %75.0 hipotansiyon, %47.9 damar yolu sorunu, %43.8 sistem pıhtılaşmasıdır. Sık görülen komplikasyonlarla ilgili hemşirelik girişimleri hastaya uygun pozisyon verilmesi, hemofiltrasyon cihazının basınç göstergelerinin kontrol edilmesi, cihaz göstergelerinde arter ve ven basınçları ve ultrafiltrasyon hızının kontrol edilmesi, saatlik sıvı giriş çıkış takibi yapılması, vital bulgular saatlik izlenmesi şeklinde tanımlanmıştır. SRRT uygulanan hastalarda ve yoğun bakım ünitesindeki hemşirelerde temel hemşirelik girişimlerini uyguladığı birçok komplikasyonun geliştiği saptandı. Ancak bu hemşirelik müdahalelerinin düzeylerinin yeterli olmadığı belirlendi.Keywords
SRRT tedavisi; SRRT komplikasyonları, Hemşirelik bakımı, Yoğun bakım

Abstract

This study is to determine the complications developing in patients undergoing continuous renal replacement therapy in an intensive care unit and nursing interventions to prevent these complications. Along with the socio-demographic and clinical characteristic of the patients, complication development status and nursing interventions for developing complications were determined. Data were evaluated with mean, standard deviation and frequency. In this descriptive study, a total of 48 CRRTs were applied to 27 patients hospitalized in the general intensive care units of a university hospital between 02 January 2019 and 02 January 2020. The average age of the patients is 62.92+20.13, APACHE II 25.92+5.33, the duration of stay in intensive care is 23.73+23.67 days. Common first three complications in patients undergoing CRRT; 75.0% hypotension, 47.9% vascular access problem, 43.8% system clotting. Nursing interventions related to common complications have been defined as giving the patient an appropriate position, checking the pressure indicators of the hemofiltration device, checking the arterial and venous pressures and ultrafiltration rate on the indicators of the device, hourly fluid inlet and outlet was followed, vital signs were monitored hourly. It was found that many complications developed in patients undergoing CRRT and nurses in the intensive care unit applied basic nursing interventions. There were not sufficient.Keywords
CRRT treatment; CRRT complication; Nursing care; Intensive care

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri