GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİ
(TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİ )

Author : Şeyda ÖZTUNA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 1-10
Cite : Şeyda ÖZTUNA , (2021). TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ KADIN İSTİHDAMINA ETKİSİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, p. 1-10. Doi: 10.xx/ejons.29.
    


Summary

Gender has been an important factor in determining the social position and employment of women since history. From the moment a person opens his eyes to the world, he is nourished and shaped according to the gender perception in that society. This concept, which is expressed in different meanings for women and men, prepares women for a patriarchal and employment-related life, except for maternal and employment. Factors such as the social environment of individuals and the culture they live in are also very important in terms of the possibility of causing discrimination as a result of the responsibilities that society attributes to women and men in the concept of gender. Today, as a result of the roles and responsibilities attributed to women due to their gender perception, apart from their biological differences, they are exposed to many discriminatory treatments and difficulties are experienced in women's employment. According to well known that women comprising nearly half of the total population in the world and Turkey, on behalf of the result in discriminatory approach to women's employment concept of gender perception in taking the necessary measures, women's empowerment, development and taking an active role in working life should be ensured.Keywords
Perception of gender, Traditional gender roles, Gender roles

Abstract

Toplumsal cinsiyet tarihten günümüze kadının toplumsal konumunun ve istihdamının belirlenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren o toplumdaki cinsiyet algısına göre beslenir ve şekillenir. Kadınlar ve erkekler açısından farklı anlamlarda ifade edilen bu kavram, kadınları anaç ve istihdam dışında, erkekleri ise ataerkil ve istihdama dahil bir hayata göre hazırlar. Bireylerin sosyal çevresi, yaşadığı kültür gibi etkenler o toplumun toplumsal cinsiyet kavramındaki kadın ve erkeğe atfettiği sorumlulukların neticesinde ayrımcılığa sebebiyet verme olasılığı açısından da oldukça önemlidir. Günümüzde biyolojik farklılıklarının dışında, toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle kadına atfedilen rol ve sorumluluklar sonucunda birçok ayrımcı muameleye maruz kalarak kadın istihdamında zorluklar yaşanmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de toplam nüfusun yarıya yakınını kadınların oluşturduğu bilindiğine göre, toplumsal cinsiyet kavram algısının kadın istihdamında ayrımcı yaklaşımlarla sonuçlanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması, kadının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve çalışma hayatında etkin rol almaları sağlanmalıdır.Keywords
Toplumsal cinsiyet, Geleneksel cinsiyet rolleri, Toplumsal cinsiyet rolleri

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri