GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CHANGE IN THE THREE GENERATION OF TRADITIONAL PRACTICES FOR PAIN
(AĞRIYA YÖNELİK GELENEKSEL UYGULAMALARIN ÜÇ KUŞAKTA DEĞİŞİMİ )

Author : Öznur BAŞDAŞ  Öznur BAŞDAŞ & Maksude YILDIRIM & Emine ERDEM & Yağmur SEZER EFE  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 11-15
Cite : Öznur BAŞDAŞ Öznur BAŞDAŞ & Maksude YILDIRIM & Emine ERDEM & Yağmur SEZER EFE, (2021). CHANGE IN THE THREE GENERATION OF TRADITIONAL PRACTICES FOR PAIN. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, p. 11-15. Doi: 10.xx/ejons.33.
    


Summary

Aim: Despite the developments in the health field; there are still extensions of traditional beliefs and practices in society. This study was conducted to examine how traditional practices applied for pain in a province located in the Southeastern Anatolia Region changed between three generations. Method: In the study, the data were collected with a questionnare form and a form containing semi-structured interview questions. Data were collected from 3 generations (7 grandmothers-7 mothers-7 children) consisting of 7 individuals using in-depth individual interview method. Results: In the study, it was determined that in the first generation, traditional practices are preferred, and in the second and third generations, there is an increase in the use of pain medication in addition to traditional practices. Conclusion: It can be said that the health practices of individuals in case of pain are affected by previous generations, however, traditional practices continue to differ and the frequency of use decreases in the next generations.Keywords
Pain, traditional practices, generational differences

Abstract

Amaç: Sağlık alanında meydana gelen gelişmelere karşın; toplumda geleneksel döneme ait inanç ve uygulamaların uzantıları devam etmektedir. Bu çalışma Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir ilde ağrı durumunda uygulanan geleneksel uygulamaların üç kuşak arasında nasıl değiştiğini incelemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışmada veriler tanıtıcı özellikler ve yarı-yapılandırılmış görüşme sorularını içeren veri toplama formu ile toplanmıştır. Derinlemesine bireysel görüşme yöntemi ile 7 kişiden oluşan 3 kuşaktan (7 anneanne-7 anne-7 çocuk) veri toplanmıştır. Bulgular: Çalışmada birinci kuşaktaki bireylerin daha çok geleneksel uygulamalar tercih ettiği, ikinci ve üçüncü kuşaktaki bireylerde ise ağrı kesici ilaç kullanımında artma olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Ağrı durumunda bireylerin sağlık uygulamalarının önceki kuşaklardan etkilendiği, bununla birlikte geleneksel uygulamaların sonraki kuşaklarda farklılaşarak ve kullanım sıklığının azalarak devam ettiği söylenebilir.Keywords
Ağrı, geleneksel uygulamalar, kuşaklararası farklılık

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri