GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ TİP 2019 KORONAVİRÜS SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK, ALGILANAN STRES VE İŞ DOYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
(REVIEWING WORK-RELATED STRAIN, PERCEIVED STRESS AND JOB SATISFACTION AMONG THE NURSES WORKING AT NEW TYPE 2019 CORONA VIRUS SERVICES )

Author : Sibel DOĞAN  Cem ERDOĞAN & Rümeysa ÇAKMAK & Deniz KIZILASLAN & Bahadır ÇİFTÇİ & Pelin KARAASLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 16-25
Cite : Sibel DOĞAN Cem ERDOĞAN & Rümeysa ÇAKMAK & Deniz KIZILASLAN & Bahadır ÇİFTÇİ & Pelin KARAASLAN, (2021). YENİ TİP 2019 KORONAVİRÜS SERVİSLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK, ALGILANAN STRES VE İŞ DOYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, p. 16-25. Doi: 10.xx/ejons.36.
    


Summary

Pandemi alanlarında çalışmak ciddi bir iş yükünü beraberinde getirmekte, hemşirelerde fiziksel ve ruhsal zorlanmaya neden olmaktadır. Bu çalışma korona virüs (2019-nCoV) servislerinde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginlik, algılanan stres ve iş doyumunu değerlendirmek amacıyla yapılmış tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Çalışma, İstanbul’da bir vakıf üniversitesi hastaneler kompleksinin 2019-nCoV servislerinde çalışan 131 hemşirenin katılımı ile yapılmıştır. Çalışmada veriler; hemşirelerin sosyo-demografik ve iş koşulları ilgili bazı özelliklerini içeren bir anket formu, işe bağlı gerginlik ölçeği, iş doyumu ölçeği ve algılanan stres ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada hemşirelerin “iş doyumu ölçeği” puan ortalamalarının 66.87±17.50 “İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği” puan ortalamalarının 40.29±5.89, “Algılanan Stres Ölçeği” puan ortalamalarının ise 44.60±8.61 olduğu saptanmıştır. Buna göre, pandemi servislerinde çalışan hemşirelerin hem iş doyumu hem de işe bağlı gerginliği ve algıladığı stresi ortalamanın üzerindedir. Çalışmamızda aynı zamanda; iş doyumu ölçeği, işe bağlı gerginlik ölçekleri arasında negatif yönlü kuvvetli ilişki saptanmış olup, işe bağlı gerginlik arttıkça, iş doyumunun azaldığı görülmüştür (p<0.05). Pandemi servislerinde çalışma süresinin uzunluğu, aylık çalışma saatlerinin fazlalığı; işe bağlı gerginlik, algılanan stres ve iş doyumu üzerinde olumsuz etkisi olan ortak etkenler olarak öne çıkmaktadır. Çalışma sonuçlarımız, pandemiyle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarından olan hemşirelerin psikososyal açıdan zorlandıklarını vurgulamakta ve desteklenmelerinin önemine dikkat çekmektedir.Keywords
Koronavirüs, Hemşire, İşe Bağlı Gerginlik, Algılanan Stres, İş Doyumu

Abstract

Working in the field of pandemic brings serious work load and produces physical and psychological difficulties among nurses. This study was qualitatively undertaken in order to review work-related strain, perceived stress and job satisfaction among the nurses working at new type 2019 corona virus (2019-nCoV) services. The study was carried out with the participation of 131 nurses working at 2019-nCoV services of a hospital complex of a foundation university in Istanbul. The data were gathered using an Information Request Form that included some socio-demographic characteristics and working conditions of nurses, Work Related Strain Inventory, Job Satisfaction Scale and Perceived Stress Scale. In the study; it was found that nurses’ average score in “Job Satisfaction Scale” was 66.87±17.50, their average score in “Work Related Strain Inventory” was 40.29±5.89, their average score in “Perceived Stress Scale” was 44.60±8.61. Accordingly; job satisfaction, work related strain and perceived stress of the nurses working at pandemic services were above the average. Besides; in the study a negative and strong correlation was found to be between Job Satisfaction Scale and Work Related Strain Inventory and as work related strain went up, job satisfaction went down (p<0.05). Longer working periods at pandemic services, higher number of workinghours in month are considered to be negative factors in work related strain, perceived stress and job satisfaction. Results of the study point out that nurses–a group of health workers fighting against the pandemic in the front line- have psycho-social problems and draw attention to the importance of supporting them.Keywords
Corona Virus, Nurse, Work Related Strain, Perceived Stress, Job Satisfaction

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri