GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE PLACE OF NEOPETRİN DURING CURRENT AND CELLULAR IMMUN ACTIVATION
(GÜNÜMÜZDE VE HÜCRESEL İMMÜN AKTİVASYONU SIRASINDA NEOPETRİNİN YERİ )

Author : Nihayet BAYRAKTAR  & Mustafa BAYRAKTAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 87-91
Cite : Nihayet BAYRAKTAR & Mustafa BAYRAKTAR, (2021). THE PLACE OF NEOPETRİN DURING CURRENT AND CELLULAR IMMUN ACTIVATION. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, p. 87-91. Doi: 10.xx/ejons.44.
    


Summary

Neopterin belongs to the chemical group known as pteridines, it is synthesized by human macrophages upon stimulation with the cytokine interferon-gamma and is indicative of a pro-inflammatory immune state. Measuring blood serum, neopterin concentrations, cellular immune activation in humans especially in various diseases such as infections, autoimmune diseases and malignancies, activation of the immune system is also involved in immunological processes in neurological and cardiovascular diseases. Providing important factors in pathologies and valid treatment is important in monitoring immunological changes in patients. Cellular immune activation can be monitored easily and sensitively by measuring neopterin in biological fluids. In this review, neopterin, one of the current research, has been evaluated. High neopterin production is associated with increased concentrations of reactive oxygen species, neopterin. It also valus to estimate the extent of oxidative stress caused by the immune system. As a result; In this review, the increase in neopterin concentrations in biological fluids such as patient urine and serum is an important marker in the diagnosis and treatment of various diseases.Keywords
Keywords: Neopterin., Free radicals, COVID-19

Abstract

Neopterin, pteridinler olarak bilinen kimyasal gruba aittir. Sitokin interferon-gama ile uyarılma üzerine insan makrofajları tarafından sentezlenir ve bir pro-enflamatuar bağışıklık durumunun göstergesidir. Kan serumu, neopterin konsantrasyonlarının ölçülmesi, insanlarda hücresel immün aktivasyonunun Özellikle enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve maligniteler gibi çeşitli hastalıklarda, immün sistemin aktivasyonu nörolojik ve kardiyovasküler hastalıklarda da immünolojik süreçlerdede yer almaktadır.. Patolojilerdeki önemli faktörleri ve geçerli tedaviyi sağlamak, hastalarda immünolojik değişikliklerin izlenmesinde önemlidir. Hücresel immün aktivasyon, biyolojik sıvılarda neopterinin ölçülmesi ile kolay ve duyarlı olarak izlenebilr. Bu derlemede neopetrinin güncel araştırmalardan neopterin değerlendirilmiştir. Yüksek neopterin üretimi, reaktif oksijen türlerinin, neopterin konsantrasyonlarının artmasıyla ilişkilidir. Ayrıca bağışıklık sistemi tarafından ortaya çıkan oksidatif stresin boyutunu değerlendirir. Sonuç olarak; Bu derlemede hasta idrarı ve serum gibi biyolojik sıvılardaki neopterin konsantrasyonlarındaki artış, çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir belirteçtirKeywords
Anahtar Kelimeler: Neopterin., Serbest rdikaller, COVİD-19

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri