GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION of MEDICINAL AROMATIC PLANT POTENTIAL of KASTAMONU PROVINCE
(KASTAMONU İLİNİN TIBBİ AROMATİK BİTKİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI )

Author : Oğuz ÇAM  & Hakkı ÇILGINOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 92-102
Cite : Oğuz ÇAM & Hakkı ÇILGINOĞLU, (2021). INVESTIGATION of MEDICINAL AROMATIC PLANT POTENTIAL of KASTAMONU PROVINCE. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, p. 92-102. Doi: 10.xx/ejons.56.
    


Summary

Kastamonu’daki tıbbi-aromatik bitkilerin yeterince bilinmediği düşünülmektedir. Bundan dolayı da bu konuya ışık tutmak faydalı olarak görülmektedir. Tıbbi-aromatik bitkiler, sağlık açısından önemli olarak görülmektedir. Bu çalışma, Kastamonu ilinin tıbbi-aromatik bitkilerinin araştırılması amacı ile yapılmaktadır. Tıbbi-aromatik bitkiler sağlık konusunda önemli bir yere sahip olmaktadır. Kastamonu ili, bitki çeşitliliği ve toprak verimliliği bakımından avantajlı bir konumda yer almaktadır. Bu çalışma, Kastamonu’nun tıbbi-aromatik bitki potansiyelinin ortaya konması açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemidir. Bu yöntem kapsamında doküman analizi yapılması planlanmıştır. Yani veri toplama ve analiz etme süreçlerinde doküman analizi tekniği etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu araştırmanın verileri doküman analizi yöntemiyle sağlanmış ve analiz edilmiştir. Bu yöntem kapsamında tezler, makaleler, gazete yazıları, internet sayfaları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile gerçekleştirilen önemli çalışmalar irdelenmiştir. Kastamonu, tıbbi-aromatik bitki potansiyeli bakımından çok zengin kaynaklara sahip olmaktadır. Bu kaynakların, insanların sağlıkları açısından önemli etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. Kastamonu’daki tıbbi-aromatik bitkilerin daha yoğun, daha etkili bir biçimde tanıtılması ve pazarlanması gerektiği belirtilmektedir.   Keywords
Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Doğal Bitkiler, Bitkilerin Kullanım Alanları, Sağlık Amaçlı Tedavi.

Abstract

It is thought that medicinal-aromatic plants in Kastamonu are not known enough. Therefore, it is seen as beneficial to shed light on this issue. Medicinal-aromatic plants are seen as important for health. This study is carried out with the aim of researching the medicinal-aromatic plants of Kastamonu province. Medicinal-aromatic plants have an important place in health. Kastamonu province is in an advantageous position in terms of plant diversity and soil fertility. This study is important in terms of revealing the medicinal-aromatic plant potential of Kastamonu. The method of this research is qualitative research method. Document analysis is planned within the scope of this method. In other words, document analysis technique was used effectively in data collection and analysis processes. The data of this research were obtained and analyzed by document analysis method. Within the scope of this method, important studies with theses, articles, newspaper articles, internet pages, medicinal and aromatic plants were examined. Kastamonu has very rich resources in terms of medicinal-aromatic plant potential. These resources are thought to have important impacts on people's health. It is stated that medicinal-aromatic plants in Kastamonu should be promoted and marketed more intensely and more effectively.Keywords

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri