GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF SOME FACTORS' EFFECTS ON PATIENTS' NEED OF INFORMATION (GAZIANTEP EXAMPLE)
(BAZI FAKTÖRLERİN HASTALARIN BİLGİ İHTİYACI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (GAZİANTEP ÖRNEĞİ) )

Author : ibrahim BOZKURT    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 1-12
Cite : ibrahim BOZKURT , (2021). INVESTIGATION OF SOME FACTORS' EFFECTS ON PATIENTS' NEED OF INFORMATION (GAZIANTEP EXAMPLE). GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 1-12. Doi: .
    


Summary

In this study, it is aimed to examine the effects of hospital experience, researching about hospital and disease, being informed by healthcare professionals, and participating in an organized training program in terms of meeting the information needs of patients about health services and diseases. For this purpose, the survey data applied to 855 patients receiving health services in public and private hospitals serving in Gaziantep Province were analyzed using frequency distribution, factor analysis, independent sample t-test, and f test (Anova). According to the analysis results; It was determined that the information needs of the participants about their diseases and health services are at a high level. Participants who attend an organized training program and those who are informed about their diseases need more information. It has been determined that researching before applying to the hospital reduces the need for information about the providers and qualifications of the healthcare service, but does not cause any change in disease and related issues. Besides, it was understood that the previous experiences of the participants about the hospital and the physician did not contribute to the need for information.Keywords
Health Services, Information Need, Factor Analysis, Stratified Sampling

Abstract

Bu çalışmada, hastaların sağlık hizmetleri ve hastalıkları ile ilgili bilgi ihtiyaçları üzerine hastane deneyimi, hastane ve hastalık ile ilgili araştırma yapma, hizmet alınan sağlık profesyonelleri tarafından bilgilendirme yapma ve düzenlenmiş bir eğitim programına katılma durumlarının etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Gaziantep İlinde sağlık hizmeti vermekte olan kamu ve özel hastanelerde, sağlık hizmeti alan 855 hastaya uygulanan anket verileri frekans dağılımı, faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve f testi (anova) kullanılarak incelenmiştir Analiz sonuçlarına göre; katılımcıların hastalıkları ve sağlık hizmetlerine dair bilgi ihtiyaçlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Düzenlenmiş bir eğitim programına katılanlar ile hastalıkları konusunda bilgilendirme yapılan katılımcılar bilgiye daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Hastaneye başvurmadan önce araştırma yapmanın, sağlık hizmetinin sunucuları ve nitelikleri ile ilgili bilgi ihtiyacını azalttığı fakat hastalık ve ilişkili konularda herhangi bir değişime yol açmadığı belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların hastane ve hekime dair önceki deneyimlerinin bilgi ihtiyacının giderilmesi noktasında herhangi bir katkısının olmadığı anlaşılmıştır.Keywords
Sağlık Hizmetleri, Bilgi İhtiyacı, Faktör Analizi, Tabakalı Örnekleme

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri