GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINATION OF OBSTACLES TO NURSING STUDENTS QUESTIONING SEXUAL/REPRODUCTIVE HEALTH OF PATIENTS
(HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA BİREYE YÖNELİK CİNSEL/ÜREME SAĞLIĞINI SORGULAMADAKİ ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ )

Author : Fatma KARASU  & Filiz POLAT & Canan BİRİMOĞLU OKUYAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 13-23
Cite : Fatma KARASU & Filiz POLAT & Canan BİRİMOĞLU OKUYAN, (2021). DETERMINATION OF OBSTACLES TO NURSING STUDENTS QUESTIONING SEXUAL/REPRODUCTIVE HEALTH OF PATIENTS . GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 13-23. Doi: .
    


Summary

Aim: This study was performed with the aim of determining the obstacles of nursing students about questioning sick individuals about sexual/reproductive health. Material and Methods: The population for the cross-sectional research comprised a total of 637 students attending the nursing departments in two universities. Research data were collected with a web-based survey form in the digital environment prepared in line with literature information. Analysis of data used descriptive statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation, in addition to the chi-square test for comparison of independent groups. Results: Of students, 71.7% had not received sexual/reproductive health lessons, 87% stated they required education as they did not have sufficient sexual/reproductive health counseling information and 47.1% stated they could not easily ask questions due to embarrassment. According to gender, feeling the need for education to be able to talk about sexuality, not having sufficient information and counselling about sexual/reproductive health, adequacy of information about nursing interventions for sexual/reproductive health and experiencing problems in assessing sexual/reproductive health-related problems of individuals attending health facilities were determined to have statistically significant differences (p<0.05). Conclusion: Most nursing students were identified not to have received sexual health lessons, did not have adequate information about sexual counselling and could not easily ask questions to individuals attending health facilities. It is recommended to deal with obstacles to questioning the sexual/reproductive health of patients and to ensure students have information, skills, and apparatus with sexual health lessons.Keywords
Sexuality, sexual health, nursing students.

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hasta bireye yönelik cinsel/üreme sağlığını sorgulamadaki engellerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metods: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, iki üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan toplam 637 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri dijital ortamda literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan web tabanlı anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma tanıtıcı istatistiklerin yanı sıra bağımsız grupların karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %40.7’sinin 21-25 yaş aralığında, %27.9’unun 2. sınıfta, %69.4’ünün kadın olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %71.1’i cinsel/üreme sağlığı dersi almadığını, %87’si cinsel/üreme sağlığı danışmanlık bilgisinin yeterli olmadığını için eğitime ihtiyacı olduğunu ve %47.1’i utandığı için rahatlıkla soru soramadığını belirtmiştir. Cinsiyete göre cinselliği konuşabilmek için eğitime ihtiyaç hissetme, cinsel/üreme sağlığı konusunda yeterli bilgiye ve danışmanlığa sahip olup olmama, cinsel/üreme sağlığı konusunda hemşirelik girişimleri konusundaki bilgilerinin yeterliliği, sağlık kurumlarına başvuran bireylerin cinsel/üreme sağlığı ile ilgili sorunlarını değerlendirmede sorun yaşama durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05) Sonuç: Öğrenci hemşirelerin çoğunun cinsel sağlık dersi almadığı, cinsel danışmanlık konusunda yeterli bilgisinin olmadığı ve sağlık kurumuna başvuran bireylere rahatlıkla soru soramadıkları saptanmıştır. Hasta bireye yönelik cinsel/üreme sağlığını sorgulamadaki engelleri ele almak ve cinsel sağlık dersi ile öğrencilerin cinsel sağlık konusunda bilgi, beceri ve donanımlarının sağlanması önerilmektedir.Keywords
Cinsellik, cinsel sağlık, hemşirelik öğrencileri.

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri