GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURKEY SAMPLE: THE RELATIONSHIP BETWEEN MEN'S SATISFACTION WITH LOVE LIFE AND SEXUAL COMPULSIVITY
(TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ: ERKEKLERİN AŞK YAŞAMI DOYUMLARININ CİNSEL KOMPÜLSİYONLARI İLE İLİŞKİSİ )

Author : Duygu AYAR  & Sema İÇEL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 30-41
Cite : Duygu AYAR & Sema İÇEL, (2021). TURKEY SAMPLE: THE RELATIONSHIP BETWEEN MEN'S SATISFACTION WITH LOVE LIFE AND SEXUAL COMPULSIVITY. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 30-41. Doi: .
    


Summary

Aim: This study was conducted to determine the relationship between men's satisfaction with love life and sexual compulsivity. Method: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 272 individuals. Data were collected with the Personal Information Form, the Satisfaction with Love Life Scale, and the Sexual Compulsivity Scale. ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, correlation, and regression tests were used to evaluate the data. The ethics committee permission was obtained to conduct the research. Results: Men's Satisfaction with Love Life total mean score was calculated as 19.17±8.41, and the total mean score of the Sexual Compulsivity Scale was determined as 19.31±7.85. A negative and weak correlation was determined between the Satisfaction with Love Life Scale and the Sexual Compulsivity Scale. Conclusion: It was determined that as men's satisfaction with love life increased, their sexual compulsivity levels decreased.Keywords
Male gender, satisfaction with love life, sexual compulsivity

Abstract

Giriş: Bu çalışma, erkeklerinin aşk yaşamı doyumlarının cinsel kompülsiyonlarıyla ilişkisi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Method: Betimleyici ve kesitsel tipteki araştırma 272 birey ile yürütülmüştür. Veriler Sosyodemografik Veri Formu, Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeği ve Cinsel Kompülsiyon Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler değerlendirilmesinde ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, korelasyon ve regresyon testleri kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul izni ve katılımcıların online onamları alınmıştır. Bulgular: Erkeklerin Aşk Yaşamı Doyumu toplam puan ortalamaları 19.17±8.41; Cinsel Kompülsiyon Ölçeği toplam puan ortalamaları 19.31±7.85 olarak saptanmıştır. Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeği ile Cinsel Kompülsiyon Ölçeği arasında negatif yönde ve zayıf şiddette korelasyon belirlenmiştir. Regresyon analizine göre mevcut birliktelik durumu hem aşk yaşamı doyumunda hem de cinsel kompülsiyonda en önemli bağımsız değişken olduğu bulunmuştur. Sonuç: Erkeklerin aşk yaşam doyumları arttıkça cinsel kompülsiyon düzeylerinde azalma olduğu saptanmıştır.Keywords
Erkek cinsiyeti, aşk yaşamı doyumu, cinsel kompülsiyon

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri