GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOES DIGITAL GAME ADDICTION AFFECT INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN ADOLESCENTS?
(ADÖLESANLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI KİŞİLERARASI İLİŞKİYİ ETKİLİYOR MU? )

Author : Filiz POLAT   & Didem ŞİMŞEK COŞKUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 42-50
Cite : Filiz POLAT & Didem ŞİMŞEK COŞKUN, (2021). DOES DIGITAL GAME ADDICTION AFFECT INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN ADOLESCENTS? . GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 42-50. Doi: .
    


Summary

This study was conducted to evaluate digital game addiction and interpersonal relationships in adolescents. The sample of this descriptive-cross sectional study consisted of a total of 228 students between the ages of 14 and 17 studying in three public schools. The data in the study were collected online between April and May 2021. The data were collected by using Descriptive Information Form, Digital Game Addiction Scale and Approval Dependence Subscale and Emotional Awareness Subscale of Scale of Dimensions of Interpersonal Relationship. Positive correlation was found between the mean emotional awareness subscale of interpersonal relationship scale and digital game addiction scale scores of adolescents (r=0.196, p=0.003). It was found that adolescents’ emotional awareness increased as their digital game addiction increased and their digital game addiction increased as the time they spent on the internet increased. Adolescents should be made aware of digital game addiction, they should be guided to social environments and the relationships they build in these environments should be supported.Keywords
Adolescent, Digital game, Interpersonal relationship

Abstract

Bu araştırma adolesanlarda dijital oyun bağlılığı ve kişilerarası ilişkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel tipte tasarlanan bu araştırmanın örneklemini üç devlet okulunda eğitim gören 14-17 yaş arası toplam 228 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Nisan-Mayıs 2021tarihleri arasında online ortamda toplanmıştır. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği’nin Onay Bağımlılık Alt Boyutu ve Duygu Farkındalığı Alt Boyutu kullanılarak elde edilmiştir. Adölesanların kişilerarası ilişki ölçeğinin duygu farkındalığı alt boyutu ile dijital oyun bağımlılığı ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur (r=0.196, p=0.003). Adölesanların dijital oyun bağımlılığı arttıkça duygu farkındalığının arttığı ve internette geçirdikleri süre arttıkça dijital oyun bağımlılığının arttığı belirlenmiştir. Adölesanlar dijital oyun bağımlılığı konusunda bilinçlendirilmeli, sosyal ortamlara yönlendirilmeli ve bu ortamlarda kurduğu ilişkileri desteklenmelidir.Keywords
Adölesan, Dijital oyun, Kişilerarası ilişki

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri