GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECTS OF THE COVID-19 ON PREPARATION STUDENTS FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM: QUALITATIVE STUDY
(COVİD-19'UN ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: NİTEL ÇALIŞMA )

Author : Melike YAVAŞ ÇELİK  & Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 128-138
Cite : Melike YAVAŞ ÇELİK & Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, (2021). THE EFFECTS OF THE COVID-19 ON PREPARATION STUDENTS FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM: QUALITATIVE STUDY. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 128-138. Doi: .
    


Summary

Aim:It is aimed to examine the effects of the Covid-19 epidemic on the psychological, social and family relationship, exam preparation process of students preparing for the university entrance exams. Method:Universe selection has not been made. Participants were reached using the snowball sampling method.In this phenomenological qualitative study, four main themes were created with the method of description and examined. Results:It has been determined four theme that the Covid-19 epidemic process affects students' psychological, social and family relationships, and their exam preparation processes. Conclusion:This study has shown that the pandemic process negatively affects the mental health of young people and that the family and friends relations of the young people deteriorate. In addition, it has been revealed that the preparation for the university entrance exam, which affects the lives of young people, has turned into a huge chaos due to the pandemic, and have difficulty coping with this process. Young people who experience excessive anxiety and fear experience uncertainties about their future.Keywords
Covid-19, University Entrance Exam, Student

Abstract

Amaç: Covid-19 salgınının üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin psikolojik, sosyal ve aile ilişkileri ile sınava hazırlık süreci üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Evren seçimi yapılmamıştır. Katılımcılara kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Bu fenomenolojik nitel çalışmada, tanımlama yöntemi ile dört ana tema oluşturulmuş ve incelenmiştir. Bulgular: Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin psikolojik, sosyal ve aile ilişkilerini ve sınava hazırlık süreçlerini etkilediği dört tema belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma, pandemi sürecinin gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ve gençlerin aile ve arkadaş ilişkilerinin bozulduğunu göstermiştir. Ayrıca gençlerin hayatını etkileyen üniversite giriş sınavına yapılan hazırlıkların salgın nedeniyle büyük bir kaosa dönüştüğü ve bu süreçle baş etmekte güçlük çektiği ortaya çıkmıştır. Aşırı kaygı ve korku yaşayan gençler, gelecekleri hakkında belirsizlikler yaşamaktadırlar.Keywords
Covid-19, Üniversite Giriş Sınavı, Öğrenci

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri