GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF HEALTH SCREENING RESULTS FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND DETERMINATION OF THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION GIVEN TO STUDENTS ON SCREENING RESULTS
(İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SAĞLIK TARAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERE VERİLEN SAĞLIK EĞİTİMİNİN TARAMA SONUÇLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ )

Author : Berna BAYIR  & Beyzanur AÇIKEL & Yusuf KESEK & Niyazi GÜNEŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 51-61
Cite : Berna BAYIR & Beyzanur AÇIKEL & Yusuf KESEK & Niyazi GÜNEŞ, (2021). EVALUATION OF HEALTH SCREENING RESULTS FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS AND DETERMINATION OF THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION GIVEN TO STUDENTS ON SCREENING RESULTS. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 51-61. Doi: .
    


Summary

Aim: Today, school health nurses should perform health screenings, case management, health education and counseling, sanitation and safety of the school environment in addition to standard nursing practices and evaluate the results of interventions. This research aimed to find out the health screenings of primary school students and the effect of health education on health screening results. Material and Methods: The research is a pre-test and post-test, single-group quasi-experimental research method. Pre-test and post-test screening were conducted with 406 and 400 students, respectively. Screening Test Form was used to collect data. Cleaning habits and proper nutrition education were given to all students in the school and the results were evaluated. Results: After the training, it was determined that there was an improvement in hair hygiene, a decrease in vision problems, oral and dental health problems. Conclusions: These results show the importance of increasing the support of economically weak regions for health educationKeywords
Community health nursing, health education, public health nursing, school health, screening

Abstract

Amaç: Günümüzde okul sağlığı hemşireleri standart hemşirelik uygulamalarına ek olarak okul ortamının sağlık taramaları, vaka yönetimi, sağlık eğitimi ve danışmanlığı, sanitasyon ve güvenliği ile ilgili uygulamaları yapmalı ve girişimlerin sonuçlarını değerlendirmelidir. Bu araştırma, ilkokul öğrencilerinin sağlık taramalarını ve sağlık eğitiminin yapılan bu sağlık taramaları sonuçlarına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, ön test ve son test, tek gruplu yarı deneysel bir araştırma yöntemidir. Sırasıyla 406 ve 400 öğrenci ile ön test ve son test taraması yapılmıştır. Verilerin toplanması için Tarama Testi Formu kullanılmıştır. Okulda bulunan tüm öğrencilere temizlik alışkanlığı ve doğru beslenme konularında eğitim verildikten sonra sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: Eğitim sonrasında saç hijyeninde düzelme, görme problemlerinde, ağız ve diş sağlığı problemlerinde azalma olduğu belirlendi. Sonuç: Bu sonuçlar, ekonomik olarak zayıf bölgelerde sağlık eğitimi desteğinin artırılmasının önemini göstermektedir.Keywords
Toplum sağlığı hemşireliği, sağlık eğitimi, halk sağlığı hemşireliği, okul sağlığı, tarama

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri