GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF PATIENTS UNDER 18 YEARS ADMITTED TO EMERGENCY SERVICE AFTER BEING INVOLVED IN A TRAFFIC ACCIDENT BETWEEN 2016 AND 2018
(2016-2018 YILLARI ARASINDA TRAFİK KAZASI GEÇİREREK ACİL SERVİSE BAŞVURAN 18 YAŞ ALTI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : MEHTAP YÜCEL  & Yasemin DURDURAN & Mehtap YÜCEL & Zerrin Defne DÜNDAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 62-69
Cite : MEHTAP YÜCEL & Yasemin DURDURAN & Mehtap YÜCEL & Zerrin Defne DÜNDAR, (2021). EVALUATION OF PATIENTS UNDER 18 YEARS ADMITTED TO EMERGENCY SERVICE AFTER BEING INVOLVED IN A TRAFFIC ACCIDENT BETWEEN 2016 AND 2018. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 62-69. Doi: .
    


Summary

To reveal the descriptive characteristics of traffic accidents experienced by individuals under 18 years and evaluate the results. This cross-sectional epidemiological study was conducted in the First Aid and Emergency Clinic of Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty. After obtaining ethical approval and written permission from the university, data were collected between July and October 2019. For the research, a data collection form consisting of 22 questions was developed by the researchers. This form was retrospectively completed by screening the patient files from the hospital system. The study included the data from a total of 946 pediatric patients (62.6% male) presenting to our emergency clinic after a traffic accident between 2016 and 2018. The median age was 9.61 years. Of the accidents, 50.7% (n=480) had occurred inside a vehicle. Of the patients, 39.8% were hospitalized, and consultation was requested for 49.4% (n=467). The median age and length of hospitalization of the boys were found to be higher than those of the girls (p<0.001 and p=0.004, respectively). In addition, mortality was found to be higher among the patients who had been involved in traffic accidents inside a vehicle than those involved in a traffic accident outside a vehicle (x²=7.071, p=0.009). In road traffic accidents, controls should be tightened and parents’ awareness should be increased to avoid children being involved in road traffic accidents.Keywords
Children, emergency, traffic accidents.

Abstract

18 yaş altı bireylerin yaşadıkları trafik kazalarının tanımlayıcı özelliklerini ortaya çıkarmak ve sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu kesitsel epidemiyolojik çalışma Necmettin Erbakan Üniveristesi Meram Tıp Fakültesi İlk Yardım ve Acil Servis Kliniğinde yapılmıştır. Üniversiteden etik onay ve yazılı izin alındıktan sonra Temmuz-Ekim 2019 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Araştırma için araştırmacılar tarafından 22 sorudan oluşan bir veri toplama formu geliştirilmiştir. Bu form hastane sisteminden hasta dosyaları taranarak geriye dönük olarak doldurulmuştur. Çalışmaya 2016-2018 yılları arasında trafik kazası sonrası acil servisimize başvuran toplam 946 çocuk hastanın (%62,6 erkek) verileri dâhil edildi. Ortanca yaş 9,61 yıldı. Kazaların %50,7'si (n=480) araç içinde meydana geldi. Hastaların %39,8'i hastaneye yatırıldı ve %49,4'ü (n=467) konsültasyon istendi. Erkeklerin ortanca yaşı ve hastanede yatış süreleri kızlardan daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0,001 ve p=0,004). Ayrıca araç içinde trafik kazası geçiren hastalarda ölüm oranı araç dışında trafik kazası geçirenlere göre daha yüksek bulundu (x²=7.071, p=0.009). Trafik kazalarında çocukların trafik kazalarına karışmaması için kontroller sıkılaştırılmalı ve velilerin farkındalığı arttırılmalıdır.Keywords
Çocuklar, acil durum, trafik kazaları

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri