GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FACTORS EFFECTING AND COMPLIANCE WITH DRUG TREATMENTS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS USING BIOLOGICAL AGENTS
(BİYOLOJİK AJAN KULLANAN ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARIN İLAÇ TEDAVİLERİNE UYUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER )

Author : Sibel ŞENTÜRK  & Dilek EFE ARSLAN & Nazan KILIÇ AKÇA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 88-98
Cite : Sibel ŞENTÜRK & Dilek EFE ARSLAN & Nazan KILIÇ AKÇA , (2021). FACTORS EFFECTING AND COMPLIANCE WITH DRUG TREATMENTS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS USING BIOLOGICAL AGENTS. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 88-98. Doi: .
    


Summary

The aim of this study is to determine the factors effecting and compliance with drug treatments in patients with rheumatoid arthritis using biological agents. This descriptive and cross-sectional study was conducted with 85 RA patients who applied to the Physical Therapy and Rehabilitation Outpatient Clinic of a Research and Practice Hospital of a university between March 15 and June 15, 2021. Data were obtained with the “Patient Description Form”, “VAS Score” and “Modified Moriksy Scale”. Data analysis was performed with descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman Correlation test. 67.1% of the patients with rheumatoid arthritis participating in the study were female, the mean age was 54.92±12.12, and the mean duration of drug use was 35.08±42.71. The mean score of the motivation level, which is the sub-dimension of the Modified Moriksy Scale, was 1.82±1.05, the mean score of the knowledge level was 2.21±0.87, the mean VAS resting score was 5.28±2.60, and the mean VAS activity score was 5.45±2.53. It was determined that age, education, marital status, employment status, income status, presence of diabetes, forgetfulness, duration of drug use, and drug box use affect the motivation level of patients with rheumatoid arthritis, while forgetfulness and difficulties in using drugs affect the level of knowledge. It has been determined that there are many positive and negative factors affecting the adherence to treatment of patients with rheumatoid arthritis. In order to increase compliance with treatment, it is recommended to identify the problems of patients with drugs, to make arrangements for this and to create training programs.Keywords
Rheumatoid arthritis, Biological agent, Compliance with treatment.

Abstract

Bu çalışmanın amacı, biyolojik ajan kullanan romatoid artritli hastaların ilaç tedavilerine uyumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Tanımlayıcı ve kesitsel planlanan bu çalışma, 15 Mart - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında bir üniversitesinin Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvuran 85 RA hastası ile gerçekleştirildi. Veriler, “Hasta Tanıtım Formu”, “VAS Skoru” ve “Modifiye Moriksy Uyum Ölçeği” ile elde edildi. Veri analizi, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon testi ile yapıldı. Araştırmaya katılan romatoid artritli hastaların %67,1’i kadın, yaş ortalaması 54,92±12,12 ve ilaç kullanım süresi ortalaması 35,08±42,71’dir. Hastaların Modifiye Moriksy Uyum Ölçeği alt boyutu olan motivasyon düzeyi puan ortalaması 1.82±1.05, bilgi düzeyi puan ortalaması 2.21±0.87 olup VAS istirahat puan ortalaması 5.28±2.60 ve VAS aktivite puan ortalaması 5.45±2.53 olarak belirlenmiştir. Romatoid artritli hastaların yaş, eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu, gelir durumu, diyabet varlığı, unutkanlık yaşama, ilaç kullanım süresi ve ilaç kutusu kullanma durumunun motivasyonu düzeyini, unutkanlık yaşama ve ilaç kullanırken yaşanan güçlüklerin ise bilgi düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Romatoid artritli hastaların tedaviye uyumunu etkileyen olumlu ve olumsuz birçok faktörün olduğu belirlenmiştir. Tedaviye uyumu arttırmak için hastaların ilaçlarla ilgili sıkıntılarının tespit edilmesi, buna yönelik düzenlemelerin yapılması ve eğitim programlarının oluşturulması önerilmektedir.Keywords
Romatoid artrit, Biyolojik ajan, Tedaviye uyum.

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri