GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A RESEARCH ON THE COSTS OF ENSURING EMPLOYEE HEALTH AND SAFETY DURING THE PANDEMIC PROCESS
(PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Hatice ESEN   & Tuğba ÇALIŞKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 119-127
Cite : Hatice ESEN & Tuğba ÇALIŞKAN, (2021). A RESEARCH ON THE COSTS OF ENSURING EMPLOYEE HEALTH AND SAFETY DURING THE PANDEMIC PROCESS. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 119-127. Doi: .
    


Summary

The aim of this research is to examine the consumption amounts and costs of personal protective equipment use (PPE) used for employee health and safety in a training and research hospital during the pandemic process in 2019 and 2020. It is a descriptive and cross-sectional study. The data used in the research were obtained from the Basic Health Statistics Module and the Hospital Information Management System. In order of years; number of outpatient visits (including dental and emergency) 2,835,105 (2019), 1,630,556 (2020), number of inpatients 71.631(2019), 47.066(2020), total number of surgeries (A, B, C, D, E) including) 70,226 (2019), 39,352 (2020). The number of PPE used in 2019 and 2020; disposable gowns from 19,000 to 105,109, goggles from 50 to 4,240, surgical mask from 274,849 to 4,703,400, N95 from 7,175 to 92,808, surgical gloves from 15,804,524 to 16,694 000, long sleeve gloves increased from 150 to 12.500. While the visor and overalls were never supplied in 2019, a large number were purchased in 2020. Hand disinfectant consumption was 19,600 liters in 2019 and 50,620 liters in 2020. The amount paid to PPE in 2019 is 644,018 TL and in 2020 it is 8,197,908 TL. According to the data obtained; Despite the decrease in the number of patients and surgeries in 2020 due to the pandemic, it is clear that there is an increase in the use of PPE. It is very important to protect employee health and safety, especially during the pandemic process. As a result, hospital administrators have important duties to provide and use PPE during the epidemic period.Keywords
COVID-19, Employee Health, Personal Protective Equipment

Abstract

Bu araştırmanın amacı pandemi sürecinde bir eğitim ve araştırma hastanesinde 2019 ve 2020 yılında çalışan sağlığı ve güvenliği için kullanılan kişisel koruyu ekipman kullanımı (KKE) tüketim miktarları ve maliyeti incelenmesidir. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan veriler Temel Sağlık İstatistikleri Modülünden ve Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilmiştir. Yıllara göre sırasıyla; ayaktan muayene sayısı (diş ve acil dâhil)2.835.105 (2019), 1.630.556 (2020), yatan hasta sayısı71.631(2019), 47.066(2020), toplam ameliyat sayısı (A, B, C, D, E dâhil) 70.226 (2019), 39.352 (2020)’dir. 2019 ve 2020 yılında kullanılan KKE sayısı; tek kullanımlık önlük 19.000’den-105.109’a, koruyucu gözlük 50’den-4.240’a, cerrahi maske 274.849’dan-4.703.400’e, N95 7.175’den-92.808’e, cerrahi eldiven 15.804.524‘den 16.694.000’e,uzun kollu eldiven 150’den-12.500’e yükselmiştir. Siperlik ve tulum 2019 yılında hiç temin edilmemişken 2020 yılında oldukça fazla sayıda alınmıştır. El dezenfektan tüketimi 2019 yılında 19.600 lt, 2020 yılında 50.620 lt kullanılmıştır. 2019 yılında KKE’na ödenen tutar 644.018 TL ve 2020 yılında 8.197.908 TL’dir. Elde edilen verilere göre; pandemi nedeniyle 2020 yılında hasta sayısında ve ameliyat sayısında azalma olmasına rağmen KKE kullanımında artış olduğu aşikârdır. Özellikle pandemi sürecinde çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması çok önemlidir. Sonuç olarak hastane yöneticilerine salgın döneminde KKE sağlaması ve kullanımı konusunda önemli görevler düşmektedir.Keywords
: COVID-19, Çalışan Sağlığı, Kişisel Koruyucu Ekipman

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri