GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINING THE MISTAKES OF MOTHERS IN USING FEEDING BOTTLES
(ANNELERİN BİBERON KULLANIMI İLE İLGİLİ HATALARININ İNCELENMESİ )

Author : Pınar BEKAR  Duygu ARIKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 41-50
Cite : Pınar BEKAR Duygu ARIKAN, (2021). EXAMINING THE MISTAKES OF MOTHERS IN USING FEEDING BOTTLES. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 6, p. 41-50. Doi: .
    


Summary

Determine and examine the mistakes of mothers in using feeding bottles. This descriptive study was conducted at Atatürk University Research Hospital in the city center of Erzurum. The universe of the study consisted of all reachable mothers of 0-2 years old children hospitalized between April 2016-June 2017, and the sample consisted of 100 mothers who were in the hospital at the time of the application, who met the selection criteria and who agreed to participate in the study were included in the research. In the study, the data were collected by using a questionnaire that was developed by using the literature. Percentage and chi-square test analyses were performed in evaluating the data. In the study, it was determined that 68% of mothers fed their infants by using feeding bottle. 82,4% of the mothers using feeding bottle for their children caused bubbles in the bottle as they usually shook it up and down, and 86,8% gave the bottle in the half upright position. There was a significant difference between the state of children to use feeding bottle and educational background of mothers (p<0,05). Even though feeding bottle is not recommended for children from any age group, it is unfortunately used commonly in Turkey. According to this result, nurses are required to train mothers on avoiding the use of feeding bottles in order to increase breast milk and protect children from infections. On the other hand, helping mothers, who insist on using feeding bottle despite all efforts, for the proper use of bottle is important in terms of children’s health.Keywords
Feeding bottle, Child, Mother

Abstract

Annelerin biberon kullanımı ile ilgili hatalarının belirlenmesi ve incelenmesidir. Araştırma, Erzurum il merkezinde bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016 Nisan-2017 Haziran tarihleri arasında 0-2 yaşındaki çocuğu hastanede yatan, ulaşılabilen tüm anneler oluşturmuş; herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmeden, uygulamanın yapıldığı zamanda hastanede olan, seçilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmak isteyen 100 anne araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veriler literatürden yararlanılarak geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ki-kare testi analizi yapılmıştır. Çalışmada annelerin %68’inin biberon kullandığı belirlenmiştir. Çocuğuna biberon kullanan annelerin %82,4’ü biberonu yukarı aşağı yönlerde çok fazla çalkalayıp biberonun içinde hava kabarcıkları bırakmakta, %86,8’i çocuğu yarı dik pozisyondayken biberonla beslemektedir. Çocuğun biberon kullanma durumu ile annenin eğitim durumu arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Çocuklarda biberon kullanımı herhangi bir yaş grubu için önerilmemesine rağmen ülkemizde maalesef kullanımı yaygındır. Bu sonuca göre hemşirelerin annelerin anne sütünü arttırmak ve çocuğu enfeksiyonlardan korumak için biberon kullanmaması için anneleri eğitmesi gerekir. Tüm çabalara rağmen dirençli olan ve kullanan annelere ise doğru kullanımı için yardımcı olması çocuk sağlığı açısından önemlidir.Keywords
Biberon, Çocuk, Anne

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri