GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF HAND MASSAGE ON POSTOPERATIVE PAIN IN PATIENTS WHO HAD LUNG SURGERY: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY WITH A CONTROL GROUP
(AKCİĞER AMELİYATI SONRASI EL MASAJININ AĞRIYA ETKİSİ )

Author : AYSUN ÖZDEMİR  MERAL ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 90-100
Cite : AYSUN ÖZDEMİR MERAL ÖZKAN, (2021). THE EFFECT OF HAND MASSAGE ON POSTOPERATIVE PAIN IN PATIENTS WHO HAD LUNG SURGERY: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY WITH A CONTROL GROUP. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 6, p. 90-100. Doi: .
    


Summary

Objective: This study was conducted to determine the effect of hand massage on surgical pain in patients who had lung surgery Material and Method: 34 patients who met the criteria for inclusion in the study and were selected by random sampling method were included in the intervention group and 34 patients were included in the control group. Information about the patients' descriptive characteristics and pain severity were collected at the first stage. A total of 20 minutes of hand massage was given to each patient in the intervention group by the first researcher. Monitoring of pain and vital signs was performed in patients in the intervention group before the massage and 5, 30, 60 and 90 minutes after the massage. For the patients in the control group, it was waited for the duration of the massage applied to the intervention group. Then, they were reassessed at minutes 5, 30, 60 and 90. Chi-square, t-test in independent groups, variance analysis (ANOVA) tests were used in the analysis of the data. Findings: Measurements of patients in the intervention group after massage showed a statistically significant decrease in pain severity, blood pressure and respiratory values compared to before massage. However, no significant change in pulse values was detected. In patients in the control group, there was a significant increase in blood pressure values. Conclusion: Combined with routine treatment and care, hand massage was found to be effective in reducing the severity of pain, blood pressure and respiratory values in patients who had lung surgery.Keywords
Thoracic surgery, postoperative pain, hand massage, vital signs, nurse.

Abstract

Amaç: Bu çalışma, akciğer ameliyatı olan hastalarda el masajının ameliyat ağrısına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 34 hasta müdahale grubuna, 34 hasta kontrol grubuna dahil edildi. Hastaların tanıtıcı özellikleri ve ağrı şiddetleri ile ilgili bilgiler ilk aşamada toplandı. Müdahale grubundaki her hastaya birinci araştırmacı tarafından toplam 20 dakika el masajı uygulandı. Ağrı ve yaşam bulgularının izlemleri, müdahale grubundaki hastalarda, masajdan önce ve masajdan 5, 30, 60 ve 90 dakika sonra yapıldı. Kontrol grubundaki hastalar için müdahale grubuna uygulanan masaj süresi kadar beklendi. Bunun ardından 5., 30., 60., ve 90. dakikalarda tekrar değerlendirme yapıldı. Verilerin analizinde ki-kare, bağımsız gruplarda t testi, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (ANOVA) testleri kullanıldı. Bulgular: Müdahale grubundaki hastaların masajdan sonra yapılan ölçümlerinde masaj öncesine göre ağrı şiddetinde, kan basıncında ve solunum değerlerinde istatistiksel olarak önemli azalma olduğu görüldü. Ancak nabız değerlerinde önemli bir değişim olmadığı saptandı. Kontrol grubundaki hastaların ise kan basıncı değerlerinde önemli bir artış olduğu belirlendi. Sonuç: Rutin tedavi ve bakım ile birlikte uygulanan el masajının, akciğer ameliyatı olan hastalarda ağrı şiddetini, kan basıncı ve solunum değerlerini azaltmada etkili olduğu belirlendi.Keywords
Göğüs cerrahisi, ameliyat sonrası ağrı, el masajı, yaşam bulguları, hemşirelik.

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri