KNOWLEDGE AND AWARENESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS CHILD SEXUAL ABUSE


Abstract views: 152 / PDF downloads: 107

Authors

  • Fatma BOZDAĞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ
  • Muhammed Furkan AYDIN
  • Serdar BOZDAĞ

DOI:

https://doi.org/10.55433/gsbd.252

Keywords:

Child, Sexual Abuser, University Student, Information and Awareness

Abstract

This research was conducted to evaluate the knowledge and awareness levels of nursing, psychology, special education teacher, classroom teacher and pre-school teacher candidates regarding child sexual abusers. The sample of the descriptive study consisted of 282 students studying in any of these departments in the spring semester of the 2022-2023 academic year of a foundation university in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The data of the research were collected electronically via Google form with two forms: Introductory Information Form and Knowledge and Awareness Scale for Child Sexual Abusers. 70.6% of the students participating in the research were women, 36.2% were first graders, 58.2% were between the ages of 21 and 25, 81.6% did not receive any training on child sexual abusers, 84% had not attend any congresses or seminars. The total score average of the students from the knowledge and awareness scale regarding child sexual abusers was found to be 105.60±23.30. It was found that child sexual abusers received 30.13±7.43 points in the characteristic sub-dimension and 75.47±17.47 points in the abuse methods sub-dimension. These results show that students' level of knowledge and awareness about child sexual abusers is high. It is recommended that the knowledge and awareness of students studying in nursing, psychology, special education teaching, classroom teaching and pre-school teaching departments, who will spend the most time and communicate with the education and care of children in their professional life, are further improved through training, congresses or seminars.

References

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 27 Ocak 1995, Resmi Gazete (Sayı:29310). https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.pdf. Erişim Tarihi: 17.10.2023.

World Health Organisation, Report of the consultation on child abuse prevention, 1999. https://apps.who.int/iris/handle/10665/65900. Erişim Tarihi: 17.10.2023.

Chopra, A., Kaur, A., Singh, S., Kaur, R., & Rallapali, A.V. (2020). Childhood sexual abuse perceptions and experience among college students of Panchkula. Indian Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS, 41(1), 30. doi: 10.4103/ijstd.IJSTD_110_15

Türkkan, T., Odacı, H., & Bülbül, K. (2021). Çocuk istismarı ve ihmalini anlamak: Ekolojik bir yaklaşım. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(2), 709-728. doi: 10.33417/tsh.847467

Aktay, M. (2020). İstismar ve ihmalin çocuk üzerindeki etkileri ve tedavisi. Gelişim ve Psikoloji Dergisi, 1(2), 169-184.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (2019), Adli İstatistikler 2019, Ankara.

https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/22420211427211062020170359HizmeteOzel-2019-bask%C4%B1-%C4%B0SA.pdf. Erişim Tarihi: 17/10/2023.

Çelik, İ., & Aslan, E.A. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk istismarına yönelik farkındalık düzeyinin incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 40-56.

Shrestha, S., Baskota, S., Karki, U., Poudel, L., Bhandari, N., Gurung, M., Rajbhandari, B., & Shrestha, P. (2021). Child sexual abuse among school children of a municipality: A descriptive cross-sectional study. JNMA: Journal of the Nepal Medical Association, 59(239), 672. doi: 10.31729/jnma.6865

Demircioğlu, H., & Işık, E. (2019). Çocuk cinsel istismarını önlemeye yönelik geliştirilen okul temelli programlar ve etkililikleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 32-51.

Şahin D. (2020). Üniversite öğrencileri arasında çocukluk çağı cinsel istismar sıklığı, cinsel istismar bildirim sıklığı ve bildirim ile ilişkili faktörler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Trabzon.

Kara Özçalık, C., & Atakoğlu, R. (2021). Çevrimiçi çocuk cinsel istismarı: Yaygınlık, mağdur ve suçlu özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(1), 76-81. doi: 10.14744/phd.2020.30643

Gönültaş, B.M., & Sarıçam, H. (2021). Çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinin değerlendirilmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Applied Social Work, 4(2), 116-126. doi:10.54467/trjasw.1021951

Şen, A.D.Y., & Çarman, K.B. (2022). Engelli çocukların ihmali ve istismarı. Çocuk ve Medeniyet, 7(13), 127-138. doi:10.47646/CMD.2022.277

Zhang, W., Chen, J., & Liu, F. (2015). Preventing child sexual abuse early: Preschool teachers’ knowledge, attitudes, and their training education in China. Sage Open, 5(1), 2158244015571187. doi:10.1177/2158244015571187

Toydemir, A., & Efilti, E. (2019). Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 10(17), 490-519. doi:10.26466/opus.518214

Bülbül, K., Çakıcı, A.B., & Türkkan, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi ve risk tanıma düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 4(2), 127-144. doi: 11..11111/ted.xx

Dilsiz, H., & Mağden, D. (2015). Öğretmenlerin çocuk istismar ve ihmali konusunda bilgi ve risk tanıma düzeylerinin tespit edilmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1 (Suppl2), 678-694.

Aksel, Ş., & Irmak, T.Y. (2015). Çocuk cinsel istismarı konusunda öğretmenlerin bilgi ve deneyimleri. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 373-391.

Üstündağ, A. (2022). Sağlık çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalığı: Sağlıklı hayat merkezi örneği. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 31(4), 241-253. doi: 10.17942/sted.1033071

Bozkurt, G., & Bağ, Ö.F. (2021). Hemşi̇releri̇n çocuk i̇hmal ve i̇sti̇smarina i̇li̇şki̇n farkındalıklarını etki̇leyen faktörleri̇n i̇ncelenmesi̇. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(1), 17-24. doi:10.17049/ataunihem.634775

Güldoğan, E., Akçay, T., Yılmazcan, A., & Karcı, Ö. (2011). S2 üniversite öğrencilerinin çocuk cinsel istismarına yönelik farkındalığına ilişkin alan çalışması. Türk Pediatri Arşivi, 46(11).

Uysal, G., Bozkurt, G., & Düzkaya, D.S. (2022). Awareness of child abuse and neglect among students. Journal of Psychiatric Nursing, 13(1), 43-48. doi:10.14744/phd.2021.48751

Al-Qahtani, M.H., Almanamin, H.H., Alasiri, A.M., Alqudaihi, M.H., AlSaffar, M.H., Yousef, A.A., Awary B.H., & Albuali, W. H. (2022). Child abuse and neglect awareness among medical students. Children, 9(6), 885. doi:10.3390/children9060885

Erdoğan, A., Tufan, E., Karaman, M.G., Atabek, M.S., Koparan, C., Özdemir, E., & Baranova, A.Ç. (2011). Türkiyenin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlerde cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri. Anadolu Psikşyatri Dergisi, 12(1), 55-61.

Plummer, M., & Cossins, A. (2018). The cycle of abuse: When victims become offenders. Trauma Violence Abuse, 19(3):286-304. doi:10.1177/1524838016659487

Firoozabadi A. (2020). The past victim, the future abuser. Archives Iran Medicine, 1;23(4Suppl1): S6-S8. doi: 10.34172/aim.2020s2

Published

2023-12-24

How to Cite

BOZDAĞ, F., AYDIN, M. F., & BOZDAĞ, S. (2023). KNOWLEDGE AND AWARENESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS CHILD SEXUAL ABUSE. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(14). https://doi.org/10.55433/gsbd.252

Issue

Section

Articles