ASSESSMENT OF KARAMUSTAFA GOLD-BEARING Zn-Pb MINE (GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE) AREA IN TERMS OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIOACTIVITY

ASSESSMENT OF KARAMUSTAFA MINE (GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE) AREA IN TERMS OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIOACTIVITY


Abstract views: 131 / PDF downloads: 67

Authors

  • Alaaddin Vural Ankara Universitiy
  • Ali KAYA Gümüşhane University

DOI:

https://doi.org/10.55433/gsbd/257

Keywords:

226Ra, 232Th, 40K Natural radioisotopes, 137Cs Artificial radioisotope, Gümüşhane, Türkiye

Abstract

This study aimed to assess the environmental effects of natural and artificial radioactivity contents, especially in the context of medical geology of base metal-containing mineral deposits. In the study, natural (226Ra, 232Th and 40K) and artificial (137Cs) radioactivity concentrations in the soil of the Karamustafa gold-bearing Zn-Pb-(±Cu) mining area, one of the important mines of Gümüşhane (NE Türkiye), were investigated. In order to determine the natural and artificial radioactivity of the mining area, 9 soil samples were collected from different parts of the field, taking into account the geological and alteration characteristics of the field. Samples prepared according to relevant laboratory procedures were analyzed for 232Th, 226Ra and 40K elements with a Poptop Ortec detector, and artificial radioactivity values of 137Cs were also measured. The 232Th values of the Karamustafa gold-bearing Zn-Pb-(±Cu) mine area vary between 13±0.86 and 72±1.49 Bq/kg, the 226Ra values vary between 13±0.38 and 56±1.54 Bq/kg, and. 40K values vary between 397±1.73 and 722.43±2.38 Bq/kg. It was determined that 137Cs values also vary between 0 and 6±0.03Bq/kg. When compared to the weighted world average of natural radio activity concentrations, it was determined that the average values of 40K and 226Ra activities were above the world average in almost all samples, and the 232Th values were above the world average in some samples. It has been determined that the artificial/human-derived 137Cs radioisotope values in the field are remarkably high. Considering the major radio indices calculated for the field, it was determined that the threshold values were exceeded in terms of absorbed dose rate and annual effective dose rate. When all the data obtained were evaluated together, it was concluded that it would be useful to study the field in detail in terms of natural and artificial radiation risk.

References

-1. Vural A, Kaya S, Başaran N, Songören OT (2009) Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar. Ankara, Türkiye, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, MTA Kültür Serisi-3.

Vural A, Ünlü T (2020) The geology and mineralogical/petrographic features of Umurbabadağ and its surroundings (Eşme, Uşak - Turkey ). Journal of Engineering Research and Applied Science 9:1561–1587.

Eriş H (2019) The Swot Analysis For Health Tourism of Şanlıurfa. Electronic Journal of Social Sciences 71:1278–1298.

Eriş H, Barut S (2020) Sağlık Turizmi. In: Eriş H (ed), Sağlık Turizmi, Ankara, Türkiye, İKSAD, pp 45–60.

Eriş H, Kemer E (2020) Medical Tourism Awareness of Health Workers. Medico-legal Update 20:38–43.

Eriş H (2020) Sağlık Turizmi. 1st Ed. Ankara, Türkiye, İKSAD.

Vural A (2014) Trace/heavy metal accumulation in soil and in the shoots of acacia tree, Gümüşhane-Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 148:85–106.

Vural A (2018) Demirören (Gümüşhane) ve Çevre Kayaçlarının Element İçeriklerinin Tıbbi Jeoloji Açısından İncelenmesi. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, Türkiye Jeoloji Kurultayı, pp 885–886.

Vural A (2016) Assessment of Sessile Oak (Quercus petraea L.) Leaf as Bioindicator for Exploration Geochemistry. Acta Physica Polonica A 130:191–193.

Vural A (2018) Relationship between the geological environment and element accumulation capacity of Helichrysum arenarium. Arabian Journal of Geosciences 11:258.

Higgy RH, Pimpl M (1998) Natural and man-made radioactivity in soils and plants around the research reactor of Inshass. Applied Radiation and Isotopes 49:1709–1712.

Miah FK, Roy S, Touhiduzzaman M, Alam B (1998) Distribution of Radionuclides in soil samples in and around Dhaka city. Applied Radiation and Isotopes 49:133–137.

Vural A, Kaya A (2020) Study on the natural and artificial radioactivity risk of the Aktutan alteration site (Gümüşhane). 5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Kırşehir, Türkiye.

Kaya S, Kaya A, Çelik N, Kara RT, Taşkın H, Koz B (2020) Determination of the environmental natural radioactivity and mapping of natural background radioactivity of the Gumushane province, Turkey. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 326:933–957.

Vural A (2019) Investigation of the radiation risk to the inhabitants in the region close to the hydrothermal alteration site, Gümüşhane/Turkey. Journal of Engineering Research and Applied Science 8:1168–1176.

Vural A, Kaya A (2021) Eskiköy Maden Sahasının (Gümüşhane, Türkiye) Doğal (226Ra, 232Th ve 40K) ve yapay (138Cs) Radyoaktivitelerine Bulgularına Ait İlk değerlendirmeler. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 8:133–150.

Çiftçi A, Vural A, Ural MN (2021) Analysis of Some Concepts Related to the Environment and Health with the N-Gram Method. Journal of International Health Sciences and Management 7:47–54.

Vural A, Çiftçi A (2021) An Analysis of Some Concepts Related to Environmental Issues and Development by N-Gram. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities 8:18–28.

Vural A, Ural N, Çiftçi A (2020) Değerli Metallerin Sosyal / Siyasal / Ekonomik Olaylarla İlişkisinin N- gram Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 6:247–257.

Vural A, Şahin E (2012) Gümüşhane Şehir Merkezinden Geçen Karayolunda Ağır Metal Kirliliğine Ait İlk Bulgular. Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2:21–35.

Vural A (2013) Assessment of Heavy Metal Accumulation in the Roadside Soil and Plants of Robinia pseudoacacia, in Gumushane, Northeastern Turkey. Ekoloji 22:1–10.

Vural A (2015) Contamination assessment of heavy metals associated with an alteration area: Demirören Gumushane, NE Turkey. Journal of the Geological Society of India 86:215–222.

Sungur A, Vural A, Gündoğdu A, Soylak M (2018) Gümüştuğ Köyü (Torul-Gümüşhane) Tarım Topraklarında Manganın Jeokimyasal Karakterizasyonu. International Trace Analysis Congress (ITAC 2018/ES-AN 2018), Sivas, Türkiye, p 231.

Sungur A, Vural A, Gundogdu A, Soylak M (2020) Effect of antimonite mineralization area on heavy metal contents and geochemical fractions of agricultural soils in Gümüşhane Province, Turkey. Catena 184:104255.

Vural A, Gundogdu A, Akpinar I, Baltaci C (2017) Environmental impact of Gümüşhane City, Turkey, waste area in terms of heavy metal pollution. Natural Hazards 88:867–890.

Vural A (2023) An evaluation of elemental enrichment in rocks: in the case of Kısacık and its neighborhood (Ayvacık, Çanakkale/Türkiye). Journal of Geography and Cartography 6:1–20.

Vural A (2023) On the elemental contents of aspen (Populus tremula L.) leaves grown in the mineralization area. Journal of Geography and Cartography 6:1–10.

Vural A, Gündoğdu A, Saka F, Bulut VN (2022) Geochemical investigation of the potability of surface water in Çit Stream and related creeks in Avliyana Basin (Gümüşhane , NE Türkiye). Turkish Journal of Analytical Chemistry 4:44–51.

Vural A, Gündoğdu A, Saka F, Bulut VN, Soylak M (2022) The Heavy Metals and Minor Elements Effects of Mineralization and Alteration Areas with Buried Ore Deposits Potential on the Surface Waters. Journal of Investigations on Engineering & Technology 5:21–33.

Vural A, Kaya A (2021) Arzular-Yitirmez Maden/Alterasyon Sahalarının (Gümüşhane) Doğal (226Ra, 232Th ve 40K) ve Yapay (137Cs) Radyoaktivitelerinin Araştırılması. 1st International Conference of Physics, Ankara, Türkiye, pp 315–327.

Vural A, Çiçek B (2020) Cevherleşme Sahasında Gelişmiş Topraklardaki Ağır Metal Kirliliği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8:1533–1547.

Vural A, Albayrak M (2020) Evaluation of Gördes zeolites in terms of mineralogical , geochemical and environmental effects. Journal of Engineering Research and Applied Science 9:1503–1520.

Kırat G, Vural A (2023) Bor’un (B) Kullanım Alanları ve Çevresel Etkileri. In: Çoğun HY, Parlar İ, Üzmuş H (eds), Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, pp 180–190.

Kaygusuz A, Vural A (2023) Eosen Yaşlı Torul (Gümüşhane/Türkiye) Volkaniklerinin Element Temel Değerlerinin Arama Jeokimyası Amaçlı Değerlendirilmesi. 3rd International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Türkiye, pp 191–199.

Kaya A, Vural A, Çelik N (2021) Koza ve Karamustafa Madenlerinin (Gümüşhane ) Doğal (226 Ra , 232 Th ve 40K) ve Yapay (137 Cs) Radyoaktivite Konsantrasyonlarının Araştırılması (Gümüşhane). 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, Türkiye Jeoloji Kurultayı, pp 996–1001.

Kaya A, Vural A (2020) Investigation of Natural (226Ra, 232Th and 40K) and Artificial (137Cs) Radioactivity Concentrations of Kırkpavli and Hazine Mağara Ore Deposits (Gümüşhane). 5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, Kırşehir, Türkiye.

Vural A, Kaya A (2021) Arzular-Yitirmez-Dölek (Gümüşhane) Maden/Alterasyon Sahalarındaki Doğal (226Ra, 232Th ve 40K) ve yapay (138Cs) Radyoaktivitelerine ait ilk değerlendirmeler. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 8:105–120.

Vural A (2022) The Risk of Exposure to Natural Radiations Induced Hydrothermal Alteration Sites: Case of Canca Site (Gümüşhane, Türkiye). Göbeklitepe International Journal of Medical Sciences 5:14–22.

Koo YH, Yang YS, Song KW (2014) Radioactivity release from the Fukushima accident and its consequences: A review. Progress in Nuclear Energy 74:61–70.

UNSCEAR (2008) United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Report to the general assembly, with scientific annexes.

UNSCEAR (2000) Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiations. New York.

Kaniu MI, Angeyo KH, Darby IG (2018) Occurrence and multivariate exploratory analysis of the natural radioactivity anomaly in the south coastal region of Kenya. Radiation Physics and Chemistry 146:34–41.

Krane SK (2008) Introductory nuclear physics. New York, Wiley.

UNSCEAR (1988) United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources, Effects and Risk Ionizing Radiation. Annex D: Exposures from the Chernobly accident. United Nations, New York.

Bouville A (1995) The Chernobyl Accident. Radiation Protection Dosimetry 60:287–293.

Ali M, Wasim M, Iqbal S, Arif M, Saif F (2013) Determination of the risk associated with the natural and anthropogenic radionuclides from the soil of Skardu in Central Karakoram. Radiation Protection Dosimetry 156:213–222.

Jasaitis D, Klima V, Pečiulienė M, Vasiliauskienė V, Konstantinova M (2020) Comparative Assessment of Radiation Background Due to Natural and Artificial Radionuclides in Soil in Specific Areas on the Territories of State of Washington (USA) and Lithuania. Water, Air, and Soil Pollution 231. doi:10.1007/s11270-020-04730-8.

Mason B, Moore C (1982) Principles of geochemistry. Fourth. New York, Wiley.

Rudnick R, Gao S (2010) Composition of the Continental Crust. In: Holland H, Turekian K (eds), Readings of Treatise on Geochemistry, Londan, England, Elsevier, pp 101–123. 2nd Ed.

IEAE (1989) Construction and Use of Calibration Facilities for Radiometric Field Equipment. Vienna.

Omeje M, Wagiran H, Ibrahim N, Lee SK, Sabris S (2013) Comparison of Activity Concentration of 238U, 232Th and 40K in different Layers of Subsurface Structures in Dei-Dei and Kubwa, Abuja Northcentral Nigeria. Radiation Physics and Chemistry 91:70–80.

Kaya A, Vural A, Çelik N (2021) Investigation of Natural (226Ra, 232Th and 40K) and Artificial (137Cs) Radioactivity Concentrations of Koza and Karamustafa Ore Deposits (Gümüşhane). 73rd Geological Congress of Turkey, Ankara, Türkiye, Türkiye Jeoloji Kurultayı, pp 996–1001.

Vural A, Erdoğan M (2014) Eski Gümüşhane Kırkpavli Alterasyon Sahasında Toprak Jeokimyası. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4:1–15.

Vural A, Erşen F (2019) Geology, mineralogy and geochemistry of manganese mineralization in Gumushane, Turkey. Journal of Engineering Research and Applied Science 8:1051–1059.

Vural A, Akpinar İ, Sipahi F (2021) Mineralogical and Chemical Characteristics of Clay Areas, Gümüşhane Region (NE Turkey), and Their Detection Using the Crósta Technique with Landsat 7 and 8 Images. Natural Resources Research 30:3955–3985.

Vural A, Akpınar İ, Kaygusuz A (2021) Petrological characteristics of Cretaceous volcanic rocks of Demirören (Gümüşhane, NE Turkey) region. Journal of Engineering Research and Applied Science 10:1828–1842.

Vural A, Kaygusuz A (2021) Geochronology, petrogenesis and tectonic importance of Eocene I-type magmatism in the Eastern Pontides, NE Turkey. Arabian Journal of Geosciences 14:467.

Vural A, Kaygusuz A (2019) Petrology of the Paleozoic Plutons in Eastern Pontides: Artabel Pluton (Gümüşhane, NE Turkey). Journal of Engineering Research and Applied Science 8:1216–1228.

Lermi A (2003) Midi (Karamustafa/Gümüşhane, KD Türkiye) Zn-Pb Yatağının Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelemesi. Dissertation, K.T.Ü. Trabzon, Türkiye.

Sipahi F, Saydam Eker Ç, Akpınar İ, Gücer MA, Vural A, Kaygusuz A, Aydurmuş T (2022) Eocene magmatism and associated Fe-Cu mineralization in northeastern Turkey: a case study of the Karadağ skarn. International Geology Review 64:1530–1555.

Yılmaz Y (1972) Petrology and structure of the Gümüşhane granite and surrounding rocks, NE Anatolia.

Vural A (2019) Evaluation of soil geochemistry data of Canca Area (Gümüşhane, Turkey) by means of Inverse Distance Weighting (IDW) and Kriging methods-preliminary findings. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 158:195–216.

Kaygusuz A, Arslan M, Siebel W, Sipahi F, Ilbeyli N (2012) Geochronological evidence and tectonic significance of Carboniferous magmatism in the southwest Trabzon area, eastern Pontides, Turkey. International Geology Review 54:1776–1800.

Kaygusuz A (2020) Geochronological age relationships of Carboniferous Plutons in the Eastern Pontides ( NE Turkey ). Journal of Engineering Research and Applied Science 9:1299–1307.

Eren M (1983) Gümüşhane-Kale Arasının Jeolojisi ve Mikrofasiyes incelemesi. Dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Saydam Eker C, Sipahi F, Kaygusuz A (2012) Trace and Rare Earth Elements as Indicators of Provenance and Depositional Environments of Lias Cherts in Gumushane, NE, Turkey,. Chemie der Erde - Geochemistry 72:167–177.

Pelin S (1977) Alucra (Giresun) Güneydoğu Yöresinin Petrol Olanakları Bakımından Jeolojik İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları:87–103.

Tokel S (1972) Stratigraphical and volcanic history of Gümüşhane region.

Saydam Eker C, Korkmaz S (2011) Mineralogy and whole rock geochemistry of late Cretaceous sandstones from the eastern Pontides (NE Turkey). Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen 188:235–256.

Kaygusuz A, Siebel W, Şen C, Satir M (2008) Petrochemistry and petrology of I-type granitoids in an arc setting: The composite Torul pluton, Eastern Pontides, NE Turkey. International Journal of Earth Sciences 97:739–764.

Kaygusuz A, Siebel W, Ilbeyli N, Arslan M, Satır M, Şen C (2010) Insight into magma genesis at convergent plate margins – a case study from the eastern Pontides (NE Turkey). Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen 187:265–287.

Kaygusuz A, Arslan A, Siebel W, Şen C (2011) Geochemical and Sr-Nd Isotopic Characteristics of Post-Collisional Calc-Alkaline Volcanics in the Eastern Pontides (NE Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences 20:137–159.

Arslan M, Temizel İ, Abdioğlu E, Kolaylı H, Yücel C, Boztuğ D, Şen C (2013) 40Ar–39Ar dating, whole-rock and Sr–Nd–Pb isotope geochemistry of post-collisional Eocene volcanic rocks in the southern part of the Eastern Pontides (NE Turkey): implications for magma evolution in extension-induced origin. Contributions to Mineralogy and Petrology 166:113–142.

Aslan Z, Arslan M, Temizel İ, Kaygusuz A (2014) K-Ar dating, whole-rock and Sr-Nd isotope geochemistry of calc-alkaline volcanic rocks around the Gümüşhane area: Implications for post-collisional volcanism in the Eastern Pontides, Northeast Turkey. Mineralogy and Petrology 108:245–267.

Karslı O, Chen B, Aydın F, Şen C (2007) Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of the Eocene Dölek and Sariçiçek Plutons, Eastern Turkey: Implications for magma interaction in the genesis of high-K calc-alkaline granitoids in a post-collision extensional setting. Lithos 98:67–96.

Kaygusuz A, Öztürk M (2015) Geochronology, geochemistry, and petrogenesis of the Eocene Bayburt intrusions, Eastern Pontide, NE Turkey: implications for lithospheric mantle and lower crustal sources in the high-K calc-alkaline magmatism. Journal of Asian Earth Sciences 108:97–116.

Kaygusuz A, Yücel C, Arslan M, Sipahi F, Temizel İ, Çakmak G, Güloğlu ZS (2018) Petrography, mineral chemistry and crystallization conditions of Cenozoic plutonic rocks located to the north of Bayburt (Eastern Pontides, Turkey). Bulletin of the Mineral Research and Exploration 157:75–102.

Kaygusuz A, Yücel C, Arslan M, Temizel İ, Yi K, Jeong Y-J, Siebel W, Sipahi F (2020) Eocene I-type magmatism in the Eastern Pontides, NE Turkey: Insights into magma genesis and magma-tectonic evolution from whole-rock geochemistry, geochronology and isotope systematics. International Geology Review. doi:doi.org/10.1080/00206814.2019.1647468.

Vural A (2019) Zenginleştirilmiş Jeoturizm Güzergahlarına Dair Farkındalık Oluşturulması : Eski Gümüşhane - Dörtkonak Güzergahı. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10:250–274.

Vural A, Külekçi G (2021) Zenginleştirilmiş Jeoturizm Güzergahı:Gümüşhane-Bahçecik Köyü. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 8:1–23.

Plant JA, Simpson PR, Smith B, Windley BF (1999) Uranium ore deposits products of the radioactive Earth. Reviews in Mineralogy 38:255–319.

ISO 11929-1:2017 (2017) International Organization for Standardization. (2017). Soil sampling for the detection of natural radiation - Part 1: General principles. ISO 11929-1:2017 Available at: https://www.iso.org/standard/68383.html.

Chiozzi P, Pasquale V, Verdoya M (2007) Radiometric survey for exploration of hydrothermal alteration in a volcanic area. Journal of Geochemical Exploration 93:13–20.

Ali M, Iqbal S, Wasim M, Arif M, Saif F (2013) Soil radioactivity levels and radiological risk assessment in the highlands of Hunza. Pakistan. Radiation Protection Dosimetry 153:390–399.

Beretka J, Mathew PJ (1985) Natural Radioactivity of Australian Building Materials. Industrial Wastes and By-Products Health Physics 48:87–95.

Ribeiro FCA, Silva JIR, Lima ESA, do Amaral Sobrinho NMB, Perez D V., Lauria DC (2018) Natural radioactivity in soils of the state of Rio de Janeiro (Brazil): Radiological characterization and relationships to geological formation, soil types and soil properties. Journal of Environmental Radioactivity 182:34–43.

Güven İH (1993) Doğu Pontidlerin 1/100.000 Ölçekli Kompilasyonu. Ankara, MTA Genel Müdürlüğü.

Krieger VR (1981) Radioactivity of construction materials. Betonwerk Fertigteil Techn 47:468–473.

Singh S, Rani A, Mahajan RM (2005) 226Ra, 232Th and 40K analysis in soil samples from some areas of Punjab and Himachal Pradesh, India using gamma ray spectrometry. Radiation Measurements 39:431–439.

Chandrasankaran A, Ravisankar R, Senthilkumar G, Thillaivelavan K, Dhinakaran B, Vijayagopal P, Bramha SN, Venkatraman B (2014) Spatial Distribution and Lifetime Cancer Risk due to Gamma Radioactivity in Yelagiri Hills, Tamilnadu, India. Egyptian Journal of Basic and Applied Science 1:38 – 48.

Sartandel SJ, Jha SK, Bara SV, Tripathi RM, Puranik VD (2009) Spatial Distribution of Uranium and Thorium in the Surface Soil around Proposed Uranium Mining Site at Lambapur and its Vertical Profile in the Nagarjuna Sagar Dam. Journal of Environmental Radioactivity 100:831 – 834.

Kato H, Onda Y, Gao X, Sanada Y, Saito K (2019) Reconstruction of a Fukushima accident-derived radiocesium fallout map for environmental transfer studies. Journal of Environmental Radioactivity 210:105996.

Kaya A, Çelik N, Vural A (2018) Gümüşhane İlinde Maden Yataklarındaki/maden potansiyeli olan alterasyon sahalarındaki Topraktaki Doğal (226Ra, 232Th ve 40K) ve Yapay (137Cs) Radyoaktivite Konsantrasyonlarının Araştırılması. Gümüşhane, Türkiye.

Published

2023-12-24

How to Cite

Vural, A., & KAYA, A. (2023). ASSESSMENT OF KARAMUSTAFA GOLD-BEARING Zn-Pb MINE (GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE) AREA IN TERMS OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIOACTIVITY: ASSESSMENT OF KARAMUSTAFA MINE (GÜMÜŞHANE, TÜRKİYE) AREA IN TERMS OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIOACTIVITY. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(14). https://doi.org/10.55433/gsbd/257

Issue

Section

Articles